Nyheter

Minskade intäkter för JM

Kraftigt minskade intäkter och minskad rörelsemarginal. För JM har det första halvåret 2009 varit tufft.

Under perioden januari-juni 2009 har JM:s intäkter minskat med cirka 35 procent jämfört med samma period året innan. Resultatet före skatt minskade till 87 miljoner kronor vilket kan jämföras med 1 014 miljoner kronor året innan.

Även rörelsemarginalen har sjunkit för JM under den aktuella perioden. Från 14,9 procent under det första halvåret 2008 till 3,4 procent under samma period i år.

Byggföretaget kan dock notera att antalet sålda bostäder ökade under det första halvåret i år jämfört med det första halvåret 2008.