Nyheter

Minskning av antalet påbörjade lägenheter

Antalet påbörjade bostadslägenheter i småhus eller flerbostadshus minskade med 34 procent under 2007 jämfört med året innan.

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att 29 700 lägenheter påbörjades under 2007 jämfört med 45 281 året innan.

SCB bedömer att skillnaden till viss del beror på att byggandet av 8 000 lägenheter tidigarelades och påbörjades innan de statliga bostadssubventionerna avskaffades i slutet av 2006.

Påbörjade lägenheter i småhus:

2006: 13 552
2007: 14 000

Påbörjade lägenheter i flerbostadshus:

2006: 31 729
2007: 15 700