Minskning av bostadsbyggandet

Minskning av bostadsbyggandet
Första halvåret 2009 minskade bostadsbyggandet kraftigt jämfört med samma tid året innan. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån.

Totalt i hela riket påbörjades byggandet av 6 650 lägenheter under första halvåret 2009. Det är en minskning med 45 procent jämfört med samma period 2008.

Minskningen har ägt rum i alla län och storstadsområden. Skåne och Gotland är två av de värst drabbade länen. I Gotlands län påbörjades bygget av 25 lägenheter i år, vilket kan jämföras med 114 samma period året innan. I Skåne har antalet påbörjade byggen i år minskat med mer än en tredjedel jämfört med samma period 2008.

Östergötlands och Jämtlands län har dock klarat sig förhållandevis bra. Minskningen av påbörjade lägenhetsbyggen är här marginell.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder