Nyheter

Minskning av bostadsbyggandet

Första halvåret 2009 minskade bostadsbyggandet kraftigt jämfört med samma tid året innan. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån.

Totalt i hela riket påbörjades byggandet av 6 650 lägenheter under första halvåret 2009. Det är en minskning med 45 procent jämfört med samma period 2008.

Minskningen har ägt rum i alla län och storstadsområden. Skåne och Gotland är två av de värst drabbade länen. I Gotlands län påbörjades bygget av 25 lägenheter i år, vilket kan jämföras med 114 samma period året innan. I Skåne har antalet påbörjade byggen i år minskat med mer än en tredjedel jämfört med samma period 2008.

Östergötlands och Jämtlands län har dock klarat sig förhållandevis bra. Minskningen av påbörjade lägenhetsbyggen är här marginell.