Nyheter

Minst kvinnliga chefer inom bygg

Grafik: Ledarna. Källa: SCB.

Byggbranschen placerar sig i botten i Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015. Inom bygg är knappt var tionde chef kvinna.

Enligt undersökningen kommer vi inte att vara helt jämställda i Sverige förrän år 2205.

Utan draghjälp från politiken kommer alla insatser att stå sig slätt, säger Annika Elias, ordförande Ledarna.

Utvecklingen mot ett mer jämställt arbetsliv och en mer jämställd chefskår går i rätt riktning. Men utvecklingen går långsamt. Fortfarande dominerar män i de flesta branscher. Och på de högsta chefspositionerna är frånvaron av kvinnor iögonfallande, enligt Jämställdhetsbarometern för 2015.

Idag är en av tre chefer kvinnor. De flesta finns inom vård och omsorg, utbildning, sociala verksamheter och offentlig förvaltning.  Först 2031 kommer vi att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer. Det beror på att det privata näringslivet släpar efter.  Allra sämst är byggbranschen där inte ens var tionde chef är kvinna.

Ojämlikheten märks inte bara mellan olika branscher utan även geografiskt. På Gotland, i Uppsala och i Stockholm är andelen kvinnliga chefer högst i Sverige. I Jönköping är andelen lägst. Den största  ökningen står Blekinge för. Där har andelen kvinnliga chefer har ökat från drygt 22 procent till dagens 35 procent sedan 2001.

Det finns också tydliga skillnader beroende på chefsnivå och storleken på företaget. Ju längre ned i chefshierarkin och ju mindre företag, desto fler kvinnor. Ju högre chefsposition och ju större företag, desto fler män. Kvinnor tenderar också att leda noterade bolag som omsätter mindre pengar och har färre anställda än de som leds av män. Bland börsens 266 bolag har bara 14 en kvinnlig vd.

Även i lönekuvertet märks skillnader. Medianlönen för män på chefsnivå är 41 400 kronor i månaden. Kvinnliga chefer har en medianlön som ligger 1 700 kronor lägre per månad. Det innebär att kvinnor tjänar 96 procent av mäns löner. Störst är lönegapet på vd-nivå där lönen för kvinnor är 80 procent av männens. Lika lön för lika arbete kommer vi att uppnå först år 2079.

Kvinnor tar fortfarande större ansvar för barn och familj och vabbar betydligt mer än män. År 2205 beräknas vi vara helt jämställda i Sverige. Först då kommer den sista pusselbiten för jämställdhet, lika uttag av Vab, att uppnås, enligt Jämställdhetsbarometern.

– Det ojämlika föräldraskapet handlar inte om familjernas ekonomi, utan om normer och strukturer. Utan draghjälp från politiken kommer alla insatser att stå sig slätt. En mer individualiserad föräldraförsäkring är ett exempel på hur politikerna skulle kunna påskynda utvecklingen. Det är också positivt att en tredje pappamånad är på väg att införas. Tyvärr är föräldraskapet fortfarande ett karriärhinder för många kvinnor, säger Annika Elias, ordförande Ledarna.

 

FAKTA

I Sverige är idag 1 av 3 chefer en kvinna

Inom vård, omsorg, utbildning och offentlig förvaltning är 7 av 10 chefer kvinnor

Inom handel och privata tjänstenäringar är 3 av 10 chefer kvinnor

Inom tillverkning, gruvor, kraftverk, jordbruk är 2 av 10 chefer kvinnor

I byggbranschen är 1 av 10 chefer kvinnor

År 2031 är lika många kvinnor som män chefer i Sverige

År 2065 är lika många kvinnor som män vd:ar i Sverige

Bland manliga chefer är det 4 procent som har vabbat mer än sin partner.

Bland kvinnliga chefer har 30 procent vabbat mer än sin partner.

År 2079 får män och kvinnor lika lön för lika arbete

500 000 kronor – så mycket mer tjänar manliga chefer än kvinnliga över ett helt arbetsliv

Källa: Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015