Nyheter

Misslyckad sprängning av gamla bron – farled avstängd

I förgrunden syns det som är kvar av gamla bron och bakom syns nya Hisingsbron. Foto: Henrik Ekberg

Både nya Hisingsbron och gamla Göta älvbron gäckar nu byggherren trafikkontoret i Göteborg. Förutom sprickorna i nya bron har en misslyckad sprängning av den gamla bron lett till att den vältrafikerade farleden tvingats stängas av längre än beräknat. Och i vattnet finns odetonerade sprängladdningar. 

Det flyter inte direkt på smidigt för de stora infrastrukturprojekten i Göteborg. När nya Hisingsbron skulle invigas i våras var det kniven mot strupen för trafikkontoret om de skulle hinna med att åtgärda de bucklor som upptäckts i lyftspannet.  Häromdagen upptäcktes sprickor i trapphusen och nu är det rivningen av gamla bron som ställer till det. I förra veckan skulle ett brostöd i Göta älv sprängas bort.

– Sprängningen gick inte som planerat, så därför tvingas vi stänga av farleden längre än beräknat, säger Christer Niland, chef för stora projekt på trafikkontoret i Göteborg.  

Skanska, som är totalentreprenör för nya Hisingsbron tillsammans med danska MTH, ansvarar även för rivningen av den gamla bron.  

– Den exakta orsaken till varför det gick fel vet vi inte än, det utreder Skanska nu. Vårt primära fokus nu ligger på att kunna öppna farleden så snart som möjligt, säger Christer Niland.  

Just nu pågår upplockning av betongrester efter sprängningen. 

– Det ligger väldigt nära farleden och skulle ett fartyg komma ur kurs finns risken att det kör in i brostödet eller betongresterna. Vi har också fått uppgifter om att det finns odetonerade sprängämnen i betongen. Men samtidigt ska det inte finnas några tändhattar som krävs för att utlösa en detonation. Men eftersom det finns sprängämnen i vattnet så måste också arbetet bedrivas med en viss försiktighet. 

Enligt Niland ska Skanska i dag (onsdag) göra en uppskattning om hur lång tid det tar att röja klart i vattnet. 

– Därför kan vi inte säga än när farleden kan öppnas, säger Christer Niland.      

Farleden från Göteborg upp till Vänern är vältrafikerad, det är mycket gods som fraktas på Göta älv. I måndags skulle farleden ha öppnats igen efter sprängningen, men i skrivande stund på onsdagen är den fortfarande avstängd. Och rederierna börjar nu höja sina röster om förlorade inkomster. 

– Vi förstår att detta får allvarliga konsekvenser för rederierna och sjöfartsnäringen. Sen hur de agerar vad gäller skadeståndsanspråk det får vi invänta och se. Även vem som får stå för kostnaderna.

På onsdagen stod sex fartyg, som skulle gå upp i älven, på vänt i hamnen.  

– Sen finns det förstås fartyg som skulle lämna sina hamnar i Vänern och som i stället blir kvar där, säger Christer Niland som medger att det är tråkigt att det har uppstått så mycket problem med projekten. 
– Framför allt detta med sprängningen är tråkigt eftersom det påverkar sjöfarten så mycket. Det andra som har inträffat har inte drabbat tredje person i den utsträckningen. 
Vad gäller sprickorna i trapphusen i nya Hisingsbron har man konstaterat att det är ett konstruktionsfel.
– Vi har en upphandlad konsult som har utfört detta. Om inte konstruktören har varit fackmannamässig i sitt utförande så bär konsulten ansvaret.

Den som står bakom själva gjutningen är Skanska, som alltså är utförare i projektet. Enligt Wiland behöver åtminstone tre av de fyra trapphusen rivas helt eller delvis.

– Vi vet inte hur omfattade det är än och eftersom trapphusen ändå inte planerades att öppna upp förrän till våren, så har vi inte bestämt exakt när jobbet ska utföras än. Men det är inget jobb som kommer att kräva att vi stänger av bron under arbetet eftersom dessa konstruktioner står intill bron och inte är bärande på något sätt.

Trapphusen, med trappor och hiss som byggts för att allmänheten ska kunna röras sig mellan bron och kajen nedanför, har ännu inte öppnats upp eftersom kajområdet nedanför fortfarande är en byggarbetsplats. Vad kostnaden hamnar på för att åtgärda sprickorna är oklart än, även vem det blir som får stå för kostnaderna.

– Det blir vi som byggherre eller konsulten, säger Christer Niland.

Inför invigningen av bron i våras upptäcktes bucklor i tvärskotten i lyftspannet. Arbetet med att åtgärda detta har tagit länge tid än man bedömt från början, enligt Christer Niland.

– Men nu följer vi en plan, den tekniska lösningen finns framme för att utföra ett förstärkningsarbete. Detta ska påbörjas nu och i början av nästa år ska det vara klart.

Men i övrigt fungerar bron som den ska nu?
– Det vill jag påstå att den gör. Vi har haft lite störningar när bron stängs efter att ha släppt igenom fartygstrafik. Det är ett säkerhetssystem som har slagits till. Det har skett vid fem, sex tillfällen av de totalt cirka 1 500 gånger som bron hittills har öppnats. För några veckor sedan gjorde vi en åtgärd mot detta och sedan dess har vi inte haft något problem, men det har samtidigt gått lite för kort tid än för att ropa hej. Men det verkar som att åtgärden har haft effekt.