Nyheter

Misstankar om ny asfaltkartell

Priserna på asfalt har gått upp med 25 procent på två år. Det får Konkurrensverket att misstänka en ny asfaltkartell. Myndigheten begär nu att ett tiotal företag i branschen ger sin syn på ökningen.

Det är Vägverkets uppföljning av priser på asfaltbeläggningsentreprenader som visar att priserna har stigit med i snitt 25 procent under åren 2006 och 2007. Det är en markant ökning i förhållande till åren 2003-2006.

Statistiken är rensad från det oljebaserade bindemedlet, som varierar i pris och som bolagen i Sverige har svårt att påverka. Vi kan inte se någon naturlig förklaring till varför priserna har ökat så här, säger Anders Gerde, konkurrenssakkunnig på Konkurrensverket.

Prisökningen uppvisar stora regionala variationer. I en del regioner har priserna legat relativt stilla, medan de har ökat kraftigt på andra håll.

25 procent är en avsevärd höjning, Efter avslöjandet av kartellen i början på 2000-talet sjönk priserna och sedan har de legat stilla, säger Anders Gerde.

Nu har Konkurrensverket skickat ett brev till ett tiotal beläggningsföretag för att få deras syn på prisökningen. Samtidigt passar myndigheten på att informera om att det företag som är först att informera Konkurrensverket om en kartell har möjlighet att helt slippa böter.

Det är ett av våra kraftfullaste instrument, som vi fick under förra asfaltutredningen, säger Anders Gerde.

Hur Konkurrensverket ska gå vidare med saken är ännu inte bestämt. Det avgörs när företagen har svarat. Men får verket ingen naturlig förklaring kan en utredning inledas.