Nyheter

Mobil jätte gör grön asfalt

Det är stort, amerikansk och kan flyttas på sex lastbilar. Möt NCC:s miljövänliga asfaltsverk.

— Det här är förmodligen världens första mobila asfaltsverk som kan tillverka ”grön” asfalt, säger Roger Lundberg, teknikchef på NCC Roads i Umeå.
Han ligger bakom NCC:s nya patentsökta ”Green Asphalt” — en helt ny asfalt som drar mindre energi vid tillverkningen, släpper ut mindre koldioxid, har lägre temperatur och ryker mindre både när den tillverkas, transporteras och läggs ut på vägarna.
Det första verket som byggdes om efter Roger Lundberg ritningar var NCC:s mobila asfaltsverk Six Pack. Ett stort amerikanskt verk som kan packas ihop och transporteras på sex långtradare och ställas upp på nytt ställer på mindre än en vecka.

Just nu jobbar Six Pack med den nya godsbangården för Botniabanan i Umeå. Men om några veckor monteras det ned för transport söderut mod Hudiksvall för ett nytt jobb på E4:an.
— Asfalt är en färskvara. Det är en dyr produkt och det är en fördel om man kan ha verket nära den plats där asfalten ska läggas. Det blir kortare transporter och fullt fokus på det aktuella jobbet, säger Roger Lundberg.
Roger Lundberg har experimenterat i flera år för att sänka temperaturen i asfaltstillverkningen.Hemligheten är att kunna ”skumma” bindemedlet bitumen så att det får en annan viskositet kan fästa på stenkrosset även vid lägre temperaturen.
Men bitumet får inte bli så mjukt att den färdiga asfalten tar för lång tid på sig att stelna när den lagts ut på vägen.
Roger Lundberg tog hjälp av den smideskunnige NCC-maskinisten Jonny Nilsson för att bygga om NCC:s asfaltsverk till ”gröna” verk.