Nyheter

Moderater vill avskaffa träbyggnadsstrategin

Tre moderata riksdagsledamöter har nåtts av signaler om en fortsättning på av den nationella träbyggnadsstrategin. Därför motionerar de nu om att avskaffa programmet för att inte gynna ett byggmaterial.

Den nationella träbyggnadsstrategin startade 2004 efter beslut av den socialdemokratiska regeringen. Den har förlängts och slutdatum är satt till 31 december 2008.

-Tyvärr har det kommit signaler om att det planeras för någon slags förändring eller fortsättning på programmet inom näringsdepartementet även efter detta datum, skriver moderaterna i en motion till riksdagen.

Malin Löfsjögård, Jan R Andersson och Finn Bengtsson pekar på skrivningar i budgetpropositionen som tar upp att erfarenheter från träbyggnadsstrategin ska användas vidare. Ledamöternas kontakter med näringsdepartementet har visat att avsikten är att involvera träbyggnadsstrategin i arbetet med Hållbara städer och God bebyggd miljö.

Och det är helt fel, anser motionärerna, eftersom inga liknande satsningar eller strategier finns för andra byggmaterial.

-Att på detta sätt ensidigt framhålla ett enskilt byggmaterial framför andra är inget annat än att snedvrida konkurrensen , skriver de och pekar på att det saknas vetenskaplig grund för att gynna träbyggande.

I rapporten ”Mer byggande i trä” står att läsa att trä är billigare, mer miljövänligt, skapar mer sysselsättning och har varit mer fördelaktigt ur brandsynpunkt.

De tre moderaterna lyfter fram exempel där detta visat sig inte stämma, utan i stället varit dyrare.