Nyheter

Moderaterna sågar förslag om markförsäljning

— Ett slag i luften och en dålig affär för skattebetalarna <br></br> Så kommenterar Petter Lindfors, ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad ett förslag om att staden ska sälja ut tomträtter.

Stockholms Handelskammare tror att fastighetsinvesteringarna i Stockholm skulle öka om staden sålde sina tomträtter.

— Om en ägare ska våga satsa fullt ut på en fastighet måste spelreglerna vara långsiktiga och kända. Fastighetsägaren vill då äga även marken huset står på. Tomträtterna och deras avgifter är ett onödigt osäkerhetsmoment som gör att det är svårare att attrahera investeringar i fastigheter till Stockholm, sa Peter Egardt, vd för Stockholms Handelskammare, på ett seminarium under torsdagen.

Men Petter Lindfors håller inte med.
— Det skulle inte alls öka byggandet och det är helt oseriöst att föreslå att vi ska sälja tomträtter i tider när vi skulle få en ytterst blygsam betalning för dem, säger han.

Enligt Johan Treschow på Stockholms Handelskammare har byggbranschen i Stockholm hittills klarat sig bättre än byggbolagen i övriga Sverige. I Stockholmsbarometern, en del av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, uppgav till exempel 40 procent av bolagen i regionen att byggandet ökade under fjärde kvartalet. Lika många sa att det minskade. Att det rådde status qou-läge i lågkonjunkturen förklaras av att bostadsbyggandet minskar medan infrastruktursatsningarna fortsätter eller ökar.

Men det var då det, nu väntar tuffare tider, enligt Treschow.
— Byggbranschen i Stockholm har rekordlåga förväntningar på orderingången under första kvartalet, säger Johan Treschow, som bygger sin analys på Stockholmsbarometern.

90 procent av bolagen som ingår i barometern uppgav att anbudspriserna minskade under fjärde kvartalet. Nästan lika många trodde att priserna skulle fortsätta sjunka under första kvartalet 2009.

Han är osäker på vilka effekter rot-avdraget och den sänka räntan kommer att få.
— Jag tror Stockholm står inför stora uppsägningar i olika branscher och då spelar det ingen roll hur låg räntan är, säger han.

Han tror inte på en vändning det närmaste halvåret. En positiv förändring sker i juli när det blir enklare för privatpersoner att utnyttja rot-avdraget.
— Det tror jag har en positiv effekt. Samtidigt hade vi en stor befolkningsökning i Stockholm under 2008 och de måste ju ha någonstans att bo, säger han.

Men Petter Lindfors från exploateringsnämnden i Stockholm tror inte att bostadsbyggandet på stadens mark minskar.
— Under 2008 byggstartades 3 239 lägenheter och det är ett stort intresse för markanvisningar, så jag tror att bostadsbyggandet ligger på samma nivå i år. Enda skillnaden är att det blir fler hyresrätter än förra året, säger han.