Nyheter

Modern skola i historisk miljö

Tidigare aulan i skolan. Foto: Joakim Rådström

Byggnadsvårdskrav och k-märkning kan bli rejäla utmaningar i moderna byggprojekt.
Nya krav på ventilation, tillgänglighet och annat står ofta mot viljan att bevara gamla miljöer. Nyinvigda P A Fogelströms gymnasium i Stockholm gifter samman båda perspektiven på ett vackert sätt.


Få byggnader får utstå så mycket användning och slitage som en skola. Och få byggnader är så krävande att renovera och vårda som gamla kulturminnesmärkta hus. Men vad händer när man ska inhysa just en skola i en gammal k-märkt fastighet i vacker nationalromantisk stil? Samt dessutom utöka antalet elever som ska gå där från tidigare 400 till 700 personer?

– Byggnaden uppskattas av eleverna, absolut. Men i en så här ömtålig miljö räcker det ju med att bara några få förstör för att det ska få stora effekter, säger Thomas Lejdemalm, rektor för det nya P A Fogelströms gymnasium på Söder i Stockholm.

Lejdemalm, med tio års erfarenhet från olika rektorspositioner och dessförinnan lärare i matematik och idrott, har samarbetat mycket nära projektet under de två år som den gamla skolan renoverades fram till dagens utformning och skick.

– Det är ganska stora begränsningar i projektet. Stadsmuseet och antikvarien har varit inblandade, och det är ganska hög klassning på sina håll i byggnaden, säger han.

Ett så här avancerat projekt har krävt samverkan i alla led – mellan beställare och byggherre, förvaltare och slutanvändaren, det vill säga skolan.

Johan Faraj, fastighetsförvaltare på förvaltningsbolaget Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB), berättar närmare:

– Man har lagt ganska mycket tyngd på samordning och planering. Vi har velat säkerställa kvaliteten samtidigt som vi hade en tillfredsställande arbetsmiljö och såg till att optimera och hålla tidsplanen. Och vi har lagt mycket tid på att välja rätt entreprenörer.

Så långt gick samverkansarbetet att Thomas Lejdemalm och skolrepresentanterna var med och tog fram modifierad design av bland annat skolmöbler som stolar och skåpen i skolkorridorerna.

– Elevskåpen är framtagna för att plocka upp ljud, med perforerade dörrar i trä klädda med filt på insidan. Och vi har omdesignat en stol som sedan gick i produktion till samtliga klassrum, säger Thomas Lejdemalm.

P A Fogelströms gymnasium fick sitt nya namn först sommaren 2016. Byggnaden restes dock ursprungligen redan 1915 som Frans Schartaus Handelsinstitut, som då flyttade till denna plats. Huset var ritat av arkitekt Knut Nordenskjöld i nationalromantisk stil, med blyglasinfattade fönster, väggmålningar av målaren Filip Månsson, klassiska smidesdetaljer och en gammal hiss.

Ända sedan 1915 har dessutom den anrika institutionen använts i utbildningssyfte. Fram till dess att den dömdes ut innan renoveringen nyttjades den hela tiden för vuxenutbildning men även parallellt, under vissa tidsperioder, som ungdomsgymnasium. Innan renoveringen tog vid användes huset även tillfälligt under 2016 som flyktingboende.

– Sedan har elevkullarna stadigt vuxit. Från -01 och framåt föddes det fler barn än tidigare i Stockholm. Därför beslöt man att förlägga en ny skola hit, samtidigt som Anna Whitlocks gymnasium startades på Hantverkargatan med plats för 2 400 elever, berättar Lejdemalm.

Mycket hade emellertid hänt ifråga om byggnadskrav på de över 100 år som passerat sedan skolbyggnadens tillkomst. Inte minst gällde det akustiken i en så högljudd miljö som en skola, liksom brandskydd och ventilation.

För att tillgodose de nya behoven är all el och all ventilation i byggnaden omdragen, nya brandcellsdörrar har satts in och installationer för internet och mobilförstärkning har satts in. Dessutom har man spräckt nya bergrum i källaren för att skapa ett mottagningskök därnere.

Samtidigt med grovrenoveringar och spräckningsarbeten har också varsam renovering av bland annat vägg- och takmålningarna genomförts.

– Det har varit lite bisarrt att det har stått en kille med slagborr bredvid någon som har legat och duttat med färgpensel under renoveringen! Men det har ju gått undan det här, så det har varit jobb på många fronter samtidigt, beskriver Thomas Lejdemalm.

I viss mån har tidigare renoveringsarbeten, från bland annat 50-talet, rullats tillbaka, eftersom de inte var gjorda i linje med byggnadens originalinteriörer. Dessutom har eldragning och ventilation dolts för att hålla byggnaden stilren.

Både för att gömma undan installationerna och för att optimera ytorna i den nu mer elevstinna skolan har man sett till att använda delar av huset som inte tidigare hade tagits i bruk på samma sätt. Detta gäller exempelvis vinden samt källaren, där det tidigare pannrummet nu är fullt med fläktaggregat istället.

På vissa håll har byggarbetarna fått träda försiktigt fram:

– Man hittade faktiskt några odetonerade dynamitgubbar från när byggnaden kom till, förklarar Thomas Lejdemalm.

Iordningställandet av det nya P A Fogelströms gymnasium har med andra ord varit ett känsligt och krävande arbete – och inte bara av byggnadsvårdsskäl.

FAKTA – P A Fogelstöms gymnasium

 • Varsam renovering av skola från 1915, inklusive kompletterande utgrävning (sprängning) av grund för mottagningskök. 
 • Återställning av miljöer till ursprungligt utseende efter tidigare renoveringar på bland annat 50-talet. 
 • Ny användning av tidigare aula som bibliotek. 
 • Effektivisering av ytanvändning för att klara ökad elevtillströmning, upp till sammanlagt 700 elever. 
 • Framtagande av nya möbel- och inredningslösningar i samråd med beställare (av bland annat akustiska, pedagogiska och städtekniska skäl).
 • Ursprunglig budget för husets uppförande 1915 var 436 000 kr. Det nu genomförda renoveringsprojektet gick på cirka 200 miljoner kronor.
 • Area: Sammanlagt cirka 4 467 kvadratmeter fördelat på fem plan ovan mark (100-500 m2/plan), källare (900 m2) och vind (600 m2).
 • Byggentreprenör: Skanska Sverige AB.
 • Uppdragsgivare: Stockholms stad, genom förvaltaren Sisab.
 • Invigt: Inflyttning för ny elevkull från och med hösten 2018. Ytterligare elever tillkommer, så att elevantalet i slutänden blir 700 elever.
 • Arkitekt: Cederwall Arkitekter.