Nyheter

Mögel i var tredje svensk villa

En tredjedel av alla småhus har fukt- och mögelskador. Det visar en ny rapport från Boverket. — Många fuktskador beror på dåliga konstruktioner, säger Olle Åberg, fuktexpert på Boverket.

36 procent av de svenska småhusen runt om i landet är drabbade, enligt den senaste fördjupningsrapporten från Boverket. Mest angripna är äldre villor byggda på 60- och 70-talet. Olle Åberg menar att det då skedde en snabb teknikutveckling med oprövade byggnadskonstruktioner och material.
-Men vi kan inte säga om det är byggfusk eller slarv som orsakar problemet, säger Olle Åberg, fuktexpert på Boverket.

Det fanns också vid denna tid ett stort behov av bostäder vid tätorterna vilket gjorde att sämre markområden användes.
— Det är främst i småhusen från den tiden som inomhusmiljön kan vara problematisk med såväl fuktskador, elak lukt och dålig ventilation, säger Olle Åberg.

Under de senaste 30 åren har byggnadskonstruktioner och inomhusmiljöer blivit bättre i nyare byggnader. Men med den höga luftfuktigheten är det lika vanligt att nya småhus drabbas av mögel. Ett problem som har kommit under de senaste åren.

Både nya och äldre småhus drabbas av mögel på vindarna.
-Det har blivit fuktigare på vindarna i småhus, även bland nya hus och det har medfört ett mögelproblem som kommit under de senaste åren, säger Olle Åberg.

På Boverket har man nu föreslagit informationsinsatser om fukt- och mögelproblem till fastighetsägare och obligatorisk besiktning av småhus innan försäljning. Vid nyproduktion föreslås förbättrad tillsyn över bygget för att slippa problem i framtiden

Sofi Finati