Nyheter

Mögelhus farligare än forskarna trott

Mögelangripna hus kan vara betydligt hälsofarligare än vad forskarna hittills trott.

Forskare vid Lunds universitet har uppmätt fem hundra gånger högre halter av cancerframkallande mögelgifter i mögelangripna hus än vid tidigare undersökningar. Nya analysmetoder har gett möjlighet att mäta mer träffsäkert, rapporterar Sydsvenskan.
— Fuktskador måste tas på största allvar och man ska aldrig tolerera mögellukt och synliga mögelfläckar, säger Lennart Larsson, docent i mikrobiologi vid Lunds universitet, till tidningen.

De nya rönen om mögel i hus presenteras i ett kommande nummer av tidskriften Miljöforskning. Där visas resultat från mätningar av inomhusluften i mögelangripna hus. Resultaten visar att höga halter av luftburna mykotoxiner frigörs i angripna hus. Det oroar forskarna, eftersom toxiner är cancerframkallande och påverkar uppbyggnaden av kroppens celler.

Lennart Larsson betonar att det inte räcker med att torka ut en mögelangripen byggnad.
– Det krävs också att man byter ut angripet virke för att stoppa spridningen av mykotoxiner, säger han till Sydsvenskan.