Nyheter

Mögelskador tvingar bad <br></br> att stänga

Mögel och rötskador har upptäckts i det åtta år gamla äventyrsbadet Aquarena i Katrineholm. Reparationerna väntas kosta miljonbelopp — och hålla badet stängt i minst ett år. <br></br> — Jag är förbannad över att vi är i den här situationen, sä

Aquarena är en tillbyggnad till simhallen i Katrineholm. Tanken är att besökarna ska susa nerför två vattenrutschkanor och småbarnen plaska i en liten lagun. Men här har ingen kunnat bada sedan den 15 april. Då stängdes äventyrsbadet efter att man hade upptäckt fuktskador i väggar och tak.

Nu liknar tillbyggnaden mest en övergiven lagerlokal. Klinkersen på golvet är borttagen, liksom isoleringen på väggarna. Som en jättelik svamp mitt i rummet står Space Ball, den gigantiska tratt som rutschkaneåkarna ska snurra runt i innan de landar i bassängen nedanför.

Det är skumt och kyligt, den fuktiga värmen från simhallen tränger inte in hit. Svarta fläckar på ytterväggarna vittnar om mögelproblemen.

Fuktskadorna i Aquarena upptäcktes i samband med en golvreparation. Vid en närmare undersökning konstaterades att det fanns mikrobiell påväxt och rötskador i ytterväggarna och taket. Nu måste det skadade materialet rivas eller saneras.

Enligt kommunens fastighetsbolag KFAB har skadorna uppstått för att ångspärren i väggen inte har hållit tätt. Men Tegelstaden Bygg, som har byggt äventyrsbadet, håller inte med om det.

— Vi hade örnkoll på väggarna innan vi satte upp skivorna, just för att det handlade om en simhall. Vi har absolut inte slarvat, säger Rune Tegelstaden, vd på företaget.

Han menar att fuktskadorna i stället har uppstått för att man har haft övertryck i lokalerna och använt högtryckssprutor på väggarna. Därmed är Tegelstaden Bygg inte heller berett att stå för några reparationskostnader.

Men Lars T Eriksson, vd på KFAB, menar att övertrycket inte bär skulden till skadorna.
— Det kan bli skador av det också, men hade ångspärren varit tät hade inte övertrycket haft så stor betydelse, säger han.

Nu hoppas han att reparationerna ska rymmas inom garantin för dolda fel. Inom kort ska KFAB reklamera skadorna till Tegelstaden Bygg. Hur omfattande reparationerna kan bli, och hur mycket det kommer att kosta, är det ingen som vet i dagsläget. Men det rör sig om miljonbelopp.

— En del kanske vi ser när vi börjar öppna upp. Risken är att det finns påväxt på vindskivorna innanför tegelfasaden, och då måste vi riva teglet också, säger Lars T Eriksson.

Men äventyrsbadet kommer sannolikt att vara stängd ett helt år till.
— Att bygga upp den igen kommer nog att ta en kortare tid. Det är processerna innan som nog kommer att bli längre. Det kan röra sig om ett år eller flera år, säger Lars T Eriksson.

Fritidschefen i Katrineholms kommun, Jonas Thorsell, tycker att det är jobbigt att Aquarena har fått så omfattande fuktskador.
— Folk är förbannade och alla brukare ringer till mig. Föreningar vill vara i lokalerna och även privatpersoner ringer och undrar när badet kommer att öppna och vad det är som är fel. Jag tycker att det är jobbigt att leva med det, säger han.

Nu när vädret blir allt kallare börjar simhallens högsäsong. Jonas Thorsell uppskattar att stängningen av Aquarena innebär ett avbräck för kommunen på minst en miljon kronor per år.

Det är framför allt småbarnslagunen som han tror att besökarna kommer att sakna. Den står numera uppstaplad under en presenning på soldäcket.
— Barnfamiljer väljer nog andra anläggningar. En tvååring har inte så mycket att göra här, säger Jonas Thorsell.

Lars T Eriksson är själv byggare i botten.
Är du besviken?
— Om man räknar med att det är byggt 2000 och branschen har pratat så mycket om kvalitetssäkring… Det är onödigt, det här, säger han.

Men han vill inte kalla felet för byggfusk.
— Det kan vara så att man inte har känt till att de här skadorna kan uppstå. Man måste komma ihåg att det är extrema förhållanden här. Ett vanligt hus kanske inte hade fått de här konsekvenserna. Här är det 30 grader varmt och hög luftfuktighet, säger han.

Jonas Thorsell anser att kommunens tjänstemän borde ha reagerat på väggarnas utformning när Aquarena byggdes.
— Hade jag jobbat här då och fått se konstruktionen hade jag inte varit nöjd med den tekniska utformningen på väggarna, säger han.

Tegelstaden Bygg har även byggt den nya ishallen, som knappt har två år på nacken, i Katrineholm. Även där har det varit problem med regn som läcker in. Enligt Rune Tegelstaden handlar det om en ventilationshuv som har läckt, något som ska åtgärdas av företaget som ansvarar för ventilationsanläggningen.