Nyheter

Möjligt använda <br></br> järnvägsbroar längre

En ny doktorsavhandling öppnar för möjligheten att öka livslängden hos gamla järnvägsbroar.

Tobias Larssons forskning bidrar till att hitta förbättringar av nuvarande bärighetsberäkningar så att man på ett tillförlitligt sätt kan beräkna broarnas resterande livslängd.

I doktorsavhandlingen vid Luleå tekniska universitet har Tobias Larsson studerat materialegenskaper hos broar byggda före 1940 och hur man går till väga för att utvärdera kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade broar.

Ett stort antal järnvägsbroar i Europa börjar närma sig sin dimensionerade livslängd. Att öka livslängden på gamla järnvägsbroar skulle spara stora pengar för samhället.