Nyheter

Möjligt minska energiförbrukning

NORDBYGG. Det är möjligt att minska energiförbrukningen i hyresbostäder, kommersiella och offentliga lokaler med 12 procent redan inom de närmaste två åren. Det visar en ny rapport.

Minskningen av energianvändningen bedöms dessutom kunna minskas utan stora eller dyra åtgärdspaket. Lägger fastighetsägarna därefter till tekniska åtgärder så kan förbrukningen minskas med 20-30 procent fram till 2020, bedömer Svensk Innemiljö på vars uppdrag intervjuundersökningen genomförts.

— Att vi nu kan peka på en stor besparingspotential, som kan nås utan större ansträngningar, borde öppna upp för en påskyndad utveckling vad gäller energieffektivisering, säger Roine Kristianson, vd för VVS-företagen, i en kommentar.

Industrifakta har på uppdrag av Svensk Innemiljö genomfört intervjuer med landets största fastighetsägare. Tillsammans representerar de intervjuade 200 000 bostadslägenheter och cirka 22 miljoner kvadratmeter lokalyta.

Svaren visar att det fanns ett stort antal möjliga åtgärder för att minska energiförbrukningen. Systeminställningar, relativt enkla punktinsatser och information till hyresgäster om energibesparande åtgärder hör till de exempel som lyfts fram under intervjuerna.
Rapporten presenterades under Nordbyggmässan i Stockholm.