Digitalisering

Molnet skapar nya förutsättningar

Molnet
Att jobba i molnet skapar nya möjligheter. Bild: Softwareone

Molntekniken utvecklas och möjligheterna med den. Den vertikala molnlösningen, MTWO, för byggbranschen introducerades i Sverige av Softwareone. Ambitionen är att erbjuda ett heltäckande alternativ som hanterar data i hela byggprocessen.

Byggbranschen behöver digitaliseras men i ivern att hitta nya lösningar har det vuxit fram en hel skog med olika appar och system. Var för sig kan det vara smarta alternativ men det kan lätt bli ett pussel där bitarna inte riktigt passar med varandra.

Nu menar mjukvaruföretaget Softwareone att man har en övergripande lösning med sitt molnbaserade system MTWO som svar på byggbranschens behov på digitalisering. De kallar det för en vertikal molnbaserad plattform där alla olika rollerna i ett byggprojekt arbetar i samma system för ett förenkla processen.

Alla ska ha tillgång till samma data. Från arkitekter som ritar huset hela vägen ut till arbetsledaren ute på byggarbetsplatsen. Enligt Per-Erik Åstrand som är Business Development Executive på Softwareone är det en helt ny teknologi som utmanar den traditionella IT-processen i bygg- och fastighetsbranschen.

– Det här är en molnplattform som vi kallar för Industry cloud. Det är en teknologi som hanterar en massa affärskritiska processer. Från designstatidet och ända ut i byggskedet. Det är en stor förändring i arbetssättet och en stor möjlighet för byggindustrin att jobba effektivare, smartare och mer konstandseffektivt, säger han.

Vad är problemet med hur man jobbar i dag med digitaliserade verktyg?

– Ofta löser de bara ett specifikt behov. Man jobbar som i silos med olika verktyg som inte pratar med varandra på ett naturligt sätt. Det är många fördelar att jobba med den här typen av plattform. Byggsektorn är inlåst i ett traditionellt sätt att arbeta som blir ineffektivt.

Vad skulle det här verktyget innebära konkret för exempelvis en arbetsledare ute i fält?

– För en arbetsledare handlar det framför allt om att ha rätt information vid rätt tidpunkt kopplad till övriga processer. Den här arbetsledaren ute i fält har samma plattform för att få tillgång till data som de som jobbar med kalkyl, tidsplanering, kostnadsberäkning och inköp. Fördelen är att man inte jobbar i separata system med enskilda appar utan allting är länkat till samma data. Det går även att skräddarsy informationen till respektive roll. Framför allt är den stora enkelheten att du inte behöver jobba i olika system.

Hur ser det ut i dag ute på byggföretagen?

– Man är väldigt inlåst i ett visst arbetssätt eftersom teknologin kräver det. De flesta har olika verktyg för alla de här processerna. Jobbar du med hus har du ett system. Jobbar du med anläggningsprojekt har du ett annat system. Kalkyl, tidsberäkningar, klimatdata och kontroll av 3D-modeller har separata system. Och så vidare. Här är allt samlat. Vi frågar kunden hur de vill jobba och då anpassar vi plattformen till deras behov.

Vad får ni för respons från byggföretagen när ni presenterar er plattform?

– Generellt sett får vi en väldigt positiv respons och ett igenkännande gällande befintliga utmaningar. Sen är detta också en fråga om timing och lite beroende på var man befinner sig i transformationsarbetet. Jättemånga har problem med att hantera data. Man har fragmenterade processer och jobbar i silos. Det är så man har jobbat i den här branschen. Man släcker bränder hela tiden. Nu är det många som brottas med hållbarhetsfrågorna. Nu är det jätteviktig att man börjar jobba med CO2-data och då tittar man på nya system istället för att ha en långsiktig strategi.

Vilka är utmaningarna med att byta till er plattform?

– Man har jobbar på det här sättet under väldigt många år. Pratar du bara med en disciplin så kanske de är nöjda med hur det funkar i dag. Många punktlösningarna är bra på det de gör men det skapar ingen helhetslösning. Byggbranschen är väldigt konservativ och ofta krävs det ett lite nytt mindset. Är de mogna i sin transformationsgrad blir det en fruktsam dialog, säger Per-Erik Åstrand.