Nyheter

Monaco vill bygga på havet

Monaco vill expandera. Precis som i Dubai har man planer på att bygga på havet.

Prins Albert av Monaco har tagit fram planer för att bygga ut sitt land i Medelhavet, skriver Daily Telegraph.

Anledningen är att Monaco, världens mest tätbefolkade land, börjar få ont om yta.

Det planerade området på drygt 50000 kvadratmeter motsvarar cirka fem fotbollsplaner.

– Vi behöver ytterligare 300 000 kvadratmeter yta för varje decennium, säger Gilles Tonelli, Monacos bygg- och miljörådgivare till Daily Telegraph.

– Vi klarar oss fram till 2020. Efter det är bristen stor.

Men vattenstaden får inte byggas hursomhelst. Den miljömedvetne prinsen vill att det nya området vilar på pålar för att störa det marina livet så lite som möjligt. Tre grupper med internationella miljöexperter har anlitats för att säkerställa en hållbar marin miljö.

Sedan ska kända arkitekter bjudas in för att utforma hur det nya området skulle kunna se ut.

Området byggs ut från Fontvieille-distriktet som huserar Monacos palats och historiska centrum.

I ett första utkast förra året budgeterades projektet till 115 miljarder kronor.