Nyheter

Morgondagens material är här

Användningen av nanomaterial i byggbranschen kommer att öka i framtiden. Det tror Sveriges mäktigaste inköpare, enligt en ny undersökning. Samtidigt är kunskapen om den nya tekniken bristfällig.

Det är Svensk Byggtjänst, som tillsammans med Industrifakta gör undersökningar bland de 100 personer inom byggbranschen som står för störst summor vad gäller föreskrivning och inköp av byggvaror. Personerna har den här gången fått svara på frågor om nanomaterial.

En majoritet av de tillfrågade tror att användningen av nanobaserade material inom byggbranschen kommer att öka. Ungefär hälften av de tillfrågade tror att upp till 20 procent av allt byggmaterial kommer att vara nanobaserat inom tio år.

– Det är främst inom fasad och takytor som de tillfrågade förväntar sig en stark ökning av nanomaterial. Det område där förväntningarna är näst högst är fönster, förklarar Jonas Berg, produktchef för Byggkatalogen på Svensk Byggtjänst.

Men nanoteknik kan få en större inverkan än så, anser Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet.

– Eftersom tekniken handlar om att ge material andra funktioner än vad de har i dag så är nanotekniken högaktuell för byggbranschen. Det finns nog inget område som inte kommer att påverkas. Med tekniken kan vi till exempel ändra ett materials värmeledningsförmåga, hållbarhet, hårdhet, isoleringsförmåga och motståndskraft mot olika faktorer i omgivningen, säger hon.

Hur stor andel av dagens byggmaterial vid ny- och ombyggnad är baserat på nanoteknik?

– Inte mycket alls. Det är försumbart. Men på japanska sjukhus finns det målarfärg som gör att väggarna desinficeras av sig själva. Och i Kina utvecklar man tapeter som kan fungera som högtalare. Här i Sverige börjar självrengörande fönster användas mer och mer.

Att nanomaterial har en framtid inom byggbranschen bekräftas av Byggkatalogens eget utbud.

– Hos oss märker vi av att utbudet på nanomaterial ökar. Sedan kan vi inte säga om tekniken verkligen används i praktiken, säger Jonas Berg.

Hur skulle du sammanfatta undersökningen?

– Att intresset och kunskapen kring nanomaterial varierar. De flesta är intresserade men kunskapen var nog något lägre än väntat. Drygt hälften säger att de vet vad nanoteknik är. Men det är bara cirka 20 procent som kan ge något exempel på hur material med nanoteknik används i byggmaterial och byggprodukter, säger Jonas Berg.

Okunskapen är inte förvånande, anser Maria Strömme.

– När det gäller storproduktion i dag inom byggbranschen kommer jag själv just nu bara på en del självrengörande fönster och fönster som kan reglera ljusinsläppet. Samt en del desinficerande målarfärg som baseras på nanoteknin, säger hon.

Andra nanomaterial som är på gång

Det svenska företaget Chromogenics är på gång med fönster som själva kan reglera ljusinsläppet.

Solskyddsföretaget Moogio har producerat en markisväv med ett osynligt lager av nanopartiklar som gör ytan så jämn att smuts får svårt att fastna.

Caparol har producerat NQG-färg. NQG, alltså nano-kvarts-teknologin, ska enligt företagets egna beskrivningar, ge en hård och klibbfri yta som gör det svårt för partiklar att fastna.

Jätterevolution i pytteformat

Nanoteknik används inom elektronik och materialteknik, men även inom kemiska och biologiska tillämpningar.

En nanometer, nm, är en miljarddels meter.

Nanoteknik och nanovetenskap handlar om att studera och manipulera materien på atomär nivå.

En nanopartikel är en typ av nanomaterial. Nanopartiklar är fristående och mindre än några hundra nanometer. Ibland bildas nanopartiklar som en bieffekt. Ibland avsiktligt, till exempel för läkemedel.

Forskning pågår för att se hur nanopartiklar påverkar kroppen.

I februari lämnade Kemikalieinspektionen in en rapport om nanomaterial till regeringen. Tillsynsmyndigheten konstaterar att utmaningen är att maximera nyttan och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö.

Källa: Nationalencyklopedin, Wikipedia, Svensk Byggtjänst.