Nyheter

”Moskéer inte en del av svensk byggtradition”

När Karlskrona kommun godkände detaljplanen för en moské röstade Sverigedemokraterna (SD) som enda parti emot denna.— Det strider mot svensk byggtradition, säger Per Björklund, SD: s representant i miljö- och byggnadsnämnden.

Enligt Per Björklund så leder moskébyggen till ökad segregation men är också ett brott mot den svenska byggtraditionen.

Vad är en svensk byggtradition?

— Det är byggnader som vuxit fram under en lång tid. Vi sade till exempel också nyligen nej till ett hotellbygge som bröt mot byggtraditionen.

Men hur länge ska byggnaderna växa fram?

— Det är såklart omöjligt att säga.

Men ni säger ju att byggnader ska passa in i en svensk byggtradition. Då måste ni väl ha ett hum om detta?

— Jag förstår vart du vill komma men jag upprepar att det är svårt att säga detta. Det är en bedömningsfråga.

Tillhör Turning Torso, Globen eller Gröna lund den svenska byggtraditionen?

— Jag kommenterar bara byggnader som berör Karlskrona. Och en fullskalig moské tillhör inte svensk byggtradition.

Hans Juhlin är stadsarkitekt i Karlskrona. Han anser att det är svårt att utse en svensk byggtradition, helt enkelt för att Sverige hela tiden påverkas av utländska influenser.

— Till exempel är Karlskrona tydligt influerad av Italiensk barock, säger han.

Hans Juhlin säger också att det finns stora regionala skillnader att ta med i beräkningen.

— I Norrland byggs det mycket trähus medan det finns mycket stenhus i Skåne och på Gotland. Just detta är för övrigt antagligen rester från gamla tiders handelsutbyten runt Östersjön eftersom många städer i Tyskland och Baltikum liknar dessa, säger han.

Per Björklund håller med om att Karlskrona är en stad präglad av utländska influenser.

— Men det är från kulturer som står oss nära.

Innebär detta att du tycker att italiensk arkitektur passar i Sverige. Och att italienare är extra välkomna till Karlskrona?

— Nja, jag sade inte att italienare är extra välkomna. Men jag sade att italiensk och tysk kultur står oss nära. Sedan ska man komma ihåg att i detaljplanen så står det att man vill bygga svenska radhus i närheten av den här moskén. Det är märkligt.

Varför det?

— Vi tror inte att några svenskar med svensk bakgrund vill bo i närheten av en moské. Det kan lätt bildas en enklav då av muslimer.

Slutligen, är det okej om det byggs en massa skånska stenvillor i Karlskrona, eller norrländska timmerhus, trots att de skulle kunna bryta mot den italienska byggtraditionen i staden?

— Jag kommenterar inte hypotetiska frågor.