Nyheter

Moskémotståndare fick avslag

Länsrätten i Västerbottens län avslår det överklagande som 23 grannar har lämnat in mot moskén som planeras på Ålidhem i Umeå.

Moskén fick bygglov av Umeå kommun, men grannarna överklagade beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog invändningarna och länsrätten gör nu samma sak, uppger svt.se och Västerbottens Folkblad.

Grannarna har bland annat påtalat att moskén medför risk för attentat och att det kommer att bli parkeringsproblem på intilliggande gator, enligt SVT:s nätupplaga.

Länsrätten menar dock att risken för attentat inte är något som ska prövas i ett bygglovsärende. Parkeringsproblemen anser rätten inte ger stöd för ett avslag.