Nyheter

Motion medicin mot ångest

Motion är bästa medicinen för att dämpa ångest. Forskning visar att regelbunden träning kan minska oro och ängslan med 20 procent.

I studien ingick 3 000 patienter med kronisk ångest av något slag. Bäst effekt fick de som motionerade under en kortare tid, 3—12 veckor, skriver Du&jobbet om studien som gjordes av forskare vid Georgia University.

Anledningen till att det gick sämre för patienterna vars motionsprogram sträckte sig över mer än 12 veckor var att många av dem inte orkade fullfölja programmet. Träningspass på minst en halvtimma var effektivare än kortare pass.

Tanken med undersökningen var ett försök att komma bort från alla de biverkningar som ångestdämpande medicin ger. Studien är publicerad i Archives of Internal Medicine.