Nyheter

Motparten positiv till kraven

Byggnads avtalskrav brukar bemötas med förfäran av arbetsgivarna. Så inte i år.<br/> – Vi delar Byggnads förhoppning om förhandlingar i god anda och vi ska från vår sida göra vad som går för att få ett avtal i hamn före 31 mars, säger Mats Åkerlind,

Sveriges Byggindustrier har tagit emot Byggnads avtalskrav i dag. Inom 20 dagar ska de lämna över sina motkrav.
– Vi är inte förvånade över Byggnads krav då de till övervägande del känns igen i LO:s gemensamma avtalskrav, säger Mats Åkerlind, BI:s förhandlingschef i en kommentar.

Efter 2009 års hårda strider i avtalsförhandlingarna tillsattes en partsgemensam arbetsgrupp med uppdraget att utarbeta ett förslag till nytt Byggavtal. Det arbetet, som sker med hjälp av medlare, är i slutskedet.

– Vi konstaterar med tillfredsställelse att Byggnads är angelägna att slutföra arbetet i arbetsgruppen, fortsätter Mats Åkerlind. Därför är förutsättningarna goda för att vi ska kunna träffa överenskommelse om ett nytt Byggavtal som kommer att medföra ordning och reda i parternas avtalsförhållande.