Nyheter

Mp vill få klimatsmart byggande

Tre klimatneutrala stadsdelar, miljövillkorade markanvisningar och individuell elmätning i all nybyggnation. Det är några av de åtgärder som miljöpartiet vill införa i Stockholm för att få ett mer klimatanpassat byggande.

Stockholm har tappat styrfarten i miljöarbetet de senaste åren, samtidigt som klimatanpassat byggande med passivhus tar fart i andra delar av landet. Det hävdar miljöpartiet som igår presenterade nio punkter för klimatsmart bostadsbyggande.

— Stockholm har en unik möjlighet att ställa miljökrav vid byggande eftersom staden äger 70 procent av marken innanför kommungränsen. Det finns alla möjligheter att styra så att det som byggs på stadens mark blir klimatsmart, säger Emilia Hagberg, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stadshus.

Partiet vill återinföra programmet för miljöanpassat byggande som krav vid markanvisningar vid nybyggnation, vilket togs bort 2007. Miljöpartiet vill införa avtalsvite om kraven inte efterlevs. Företag som struntar i kraven ska dessutom inte kunna få nya markanvisningar i staden inom en femårsperiod.

Partiet vill också att nya bostäder från 2010 högst ska få förbruka 45 kWh per kvadratmeter och år, exklusive hushållsel. Ett annat krav är individuell mätning och debitering av varmvattnet i alla nybyggen.

Mp vill på sikt skapa tre klimatneutrala stadsdelar – Norra stationsområdet, Norra Djurgårdsstaden och Bromma flygfält — som består av energisnål bebyggelse.