Nyheter

”Mp:s byggkrav för hårda”

Bygg energisnålt och inför uppföljning av energiförbrukning i nya hus, föreslår Miljöpartiet. Men kraven är för höga, anser byggbranschens företrädare.

Miljöpartiet kallade på torsdagsmorgonen till diskussion om klimatsmart byggande. De har bland annat föreslagit att energiförbrukningen i nya hus ska ligga på 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år, samma energinivå som passivhus byggs för i dag.

— Det är ett för hårt krav med 45 kWh per kvadratmeter och år. Det är rimligt med 75 kWh, det känns som en bra nivå i dagsläget, sa Agneta Wannerström från Skanska.

Hon fick medhåll från Allan Leveau på Svenska Bostäder. Han manade också till en viss försiktighet i utvecklingen med energisnåla bostäder, och att inte ”lägga alla ägg i samma korg”.
— Det måste finnas tid att mäta och utvärdera de här byggena. Annars finns risk för mögel, det finns det redan exempel på, sa han.

På mp:s förslagslista fanns också mätning och debitering av varmvatten vid nybyggnationer. Allan Leveau berättade att man i några testprojekt har infört mätningar av vattenförbrukningen. Utan att koppla det till kostnad så hade själva vetskapen om att mätningar sker gjort att de boende hade sänkt vattenförbrukningen med 15 procent.
— En debitering kopplad till det kan sänka förbrukningen ännu mer.

Deltagarna var överens om att energieffektivt byggande måste kompletteras med insatser på andra håll i samhällsplaneringen.

— Det är positivt att ett brett tänk kommer upp hos flera, att man ska involvera fler delar av samhället för att spara energi. När det gäller förbrukningsvärden för energi på hus så är 75 kWh per kvadratmeter och år som nationellt mål bra, men det är viktigt att vi från politiskt håll visar att vi vill gå längre, sa miljöpartiets Emilia Hagberg efter mötet.