Nyheter

Multiarenan som utmanar

Foto: Susanne Bengtsson

Fler funktioner än en vanlig idrottshall.
Större än ett normalt bygge.
Mer än ett traditionellt arkitektuppdrag.
Göteborgs nya arena utmanar på flera sätt.
– Vi hade inte klarat av projektet om vi inte valt BIM som arbetsmetodik, säger Petter Bengtsson, BIM-ansvarig på Okidoki Arkitekter.

Göteborgs Nya Arena är en multisportanläggning utöver det vanliga.
Här ryms bland annat en fullstor fotbollsplan, läktare för totalt 3000 åskådare, två idrottshallar, grundskola, idrottsgymnasium, restaurang, konferens, gym, skadeklinik – och skidspår med snö året runt.

Med sina 45 000 kvadratmeter kommer anläggningen att bli en av Göteborgs största byggnader när den står klar till sommaren 2015. Arenan är också en av Göteborgs största byggarbetsplatser med som mest närmare 200 personer på plats.

Bakom idén står bland andra Ola Serneke, Sernekes huvudägare, och Roger Gustafsson, fortbollstränare i IFK Göteborg och grundare av Änglagårdsskolan.
De började smida planer för en fotbollsanläggning redan i början av 2000-talet. För att få ekonomisk bärighet i projektet växte arenan till något mycket större. Fler verksamheter och nya hyresgäster tillkom, och idag är anläggningen fullt uthyrd.

Arkitektfirman Okidoki kom med i projektet 2008.
– Då skissade vi fram huset, som sedan har förändrats med tiden och fått nya årsringar, berättar Rickard Stark, creative director på Okidoki.
I snitt har man haft sex heltidstjänster i projektet.
– Arenan är mycket mer än ett klassiskt arkitektuppdrag för oss, säger Petter Bengtsson, BIM-ansvarig på Okidoki Arkitekter.

I arbetet med Göteborgs Nya Arena satsade Okidoki på en BIM-projektering. Eftersom anläggningen är både stor och tekniskt avancerad samt har vuxit och förändrats över tiden kändes valet av BIM naturligt för arkitekterna. Tillsammans med beställare och entreprenörer togs metoder fram för att hantera de informationsflöden som finns i projekt av denna storlek.

All information om ett rum – geometri, material, beslutsunderlag, installationer, mailkorrespondens – blir tillgänglig på ett och samma ställe genom en informationsmodell som använder neutrala öppna filformat.
– Med rätt information vid rätt tillfälle kan vi göra bättre analyser vilket leder till bättre arkitektur. Det är lättare att identifiera problem innan de uppstår, och därmed fatta rätt beslut. Vi hjälper beställaren att ha ett informationsövertag över processen, och det leder i slutändan även till en bättre affär, säger Petter Bengtsson.

Hos beställaren är arenan ett pilotprojekt vad gäller BIM-projektering.
– Vi har inte jobbat med projekt i den här storleken tidigare. Men här är BIM ett måste. Vi sparar både tid och pengar genom att minimera risker och undvika krockar. Utan BIM hade det tagit mycket längre tid att projektera, säger Nikola Jovetic, projektledare på Serneke. Det man missar i projekteringen brukar man få äta upp i produktionen.

På installationssidan ser man också fördelar med BIM-projektering, bland annat så har antalet ritningar och andra handlingar minskat drastiskt.
– Nu behöver vi inte skapa så många handlingar på snitten. Vi kan titta på ett snitt från alla håll och kanter i 3D. Hade vi jobbat med 2D-ritningar hade det blivit väldigt många ritningar. Dessutom får vi alla discipliners ritningar i en och samma bild, säger Helena Barwood, Bravidas representant på bygget.
Trots att metoden erbjuder information i överflöd finns inte alla detaljer med.
– Man får inte med sig allt. Upphängningar är en sådan sak som inte syns i handlingarna, utan det får vi lösa på plats.

Enligt Petter Bengtsson är en av de stora utmaningarna med BIM är att hitta rätt nivå på information som matas in. Det inte finnas ett ”överflöd” av information.
– Vi har jobbat väldigt mycket med att identifiera vilken information som skall tillföras och vilken man utelämnar, säger han.

En högre projekteringskostnad är också sådant som kan nämnas som en nackdel när man pratar BIM.
– På längre sikt tjänar vi pengar eftersom vi sparar tid, problem och material i produktionsskedet. Metoden kanske inte är försvarbar i alla projekt, men jag skulle aldrig gå in i ett sådant här stort projekt igen utan att använda BIM som arbetsmetod, säger Nikola Jovetic.

På Okidoki tycker man att man lärt sig mycket om BIM som arbetsmetod genom det här projektet.
– Vi har lärt oss massor, och vi har gått från att vara intresserade amatörer till proffsigare aktörer, säger Rickard Stark.

FAKTA Göteborgs Nya Arena

Omfattning: Multisportanläggning med en skidanläggning inomhus, fullstor fotbollsplan, två idrottshallar, grundskola, idrottsgymnasium, restaurang, konferens, gym, skadeklinik för idrottare, idrottshotell. Plats för cirka 3 300 stående och 1500 sittande åskådare i den största hallen.
Storlek: Med en yta på 45 300 m² kommer byggnaden bli en av Göteborgs största byggnader.
Totalentreprenör och beställare: Serneke.
Ägare: Prioritet Finans och byggkoncernen Serneke äger anläggningen.
Område: Byggs i Kviberg Park i Göteborg, ett före detta regementsområde som nu är Riksintresse. Göteborgs Stad har en vision om att utveckla Kviberg till ett av Sveriges mest attraktiva idrottsområden.
Tidplan: Byggnationen av anläggningen påbörjades i mitten av 2012 och projektet planeras stå färdigt sommaren 2015.
Kostnad: 800 miljoner kronor.
Hyresgäster: Bl a Nordic Wellness, Sodexo, Aspero Idrottsgymnasium, Änglagårdsskolan, IFK Akademin, IFK Kliniken Rehab, Grunden Bois.

FAKTA BIM
BIM (Building Information Modeling) som arbetsmetodik innebär att information kopplas till fysiska objekt i 3D-modeller. BIM-metodiken kan se ut på olika vis. Kärnan är att informationsflöden anpassas efter varje specifikt projekt och kund.