Nyheter

Multihus byggs i Limhamns sjöstad

Bostäder, förskola, p-hus, kontor, affär, vårdcentral, apotek och kafé ryms i multihuset på Övägen. Illustration: Kamikaze arkitekter.

Hela åtta funktioner får det nya multihuset som byggs på Övägen i Malmöstadsdelen Limhamn. NCC får bygglov för ett kvarter med parkeringshus, bostäder, kontor, livsmedelsbutik, apotek, kafé, vårdcentral – och en förskola på taket. 

Parkeringshuset utgör byggnadens kärna för det nya multihus som NCC planerar att bygga i Limhamn. Det sträcker sig genom huset från källarplan till och med våning fem. P-huset kläs in med kontor på norr- och sydsidan och med bostäder i väster. Förskolan på sjätte våningen utgörs av fyra avdelningar för upp till totalt 80 barn. Gården ligger på taket.

Kamikaze arkitekter har ritat huset.

Det ska synas att kvarteret innehåller många olika funktioner. Fasaderna ska ge uttryck för innehållet och ge en naturlig variation. Planerad inflyttning i huset är våren 2019, när också förskolan väntas öppna.

– Här löser vi flera samhällsbehov i ett och samma hus – ett modellhus i den täta blandade staden. P-hus tillhör ju inte de vackraste inslagen i stadsbilden, och här förenar vi nyttan med samutnyttjade parkeringsplatser med nöjet att slippa se dem, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Märta Stenevi (MP).

– Samhällsservicen i Limhamn behöver byggas ut för att möta en växande befolkning. Nu slås åtta flugor i en smäll för att på ett smidigt sätt möta behoven, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden. 

Jenny Marcuson Fors