Myndighet granskar upphandlingar

Myndighet granskar upphandlingar
Problem med att anbudsgivare lämnar låga bud och sedan kompenserar med tilläggsarbeten har fått konkurrensverket att agera.
Konkurrensverket ska forska om entreprenadupphandlingar på byggmarknaden. Bakgrunden är bland annat återkommande problem med att anbudsgivare medvetet lämnar låga bud för att sedan försöka kompensera genom att kräva ersättning för till exempel ändrings- och tilläggsarbeten.

– Forskningen är inte knuten till något speciellt ärende, utan vi vill titta närmare på upphandlingsområdet och öka våra kunskaper kring de frågorna, säger Joakim Wallenklint, forskningssamordnare på Konkurrensverket.

Forskningsuppdraget syftar till att belysa konsekvenser, i form av både fördelar och nackdelar, av olika upphandlingsstrategier som offentliga och privata beställare av byggentreprenader kan använda sig av.

Såväl befintliga strategier som författarnas egna förslag till strategier och avtalslösningar kommer att undersökas, presenteras och analyseras.
Själva forskningen ska utföras av Per Erik Eriksson, forskare vid Luleå tekniska universitet, och John Hane, advokat och sakkunnig.

I mars 2014 ska de lämna in sin slutrapport.

Bakgrunden till forskningen är att Konkurrensverket har märkt av återkommande problem med entreprenadhandlingar inom byggbranschen.

Det kan handla om anbudsgivare som medvetet lämnar låga bud för att sedan i stället kompensera genom att dammsuga förfrågningsunderlaget på tvetydigheter och oklarheter för att försöka utkräva ersättning för ändrings- och tilläggsarbetet, eller entreprenörer som överfakturerar antalet nedlagda timmar.

Ett annat problem som uppstår är att man tar upp kontrakterade åtgärder som ändrings- och tilläggsarbete, vilka faktureras utöver det överenskomna beloppet för entreprenaden.

Problemen uppstår vid alla typer av upphandlingar, även större infrastrukturprojekt.

– Ju mer kompetens vi har, desto klokare beslut kan vi fatta. Med tanke på att Konkurrensverket tar över upphandlingsstödet från och med årsskiftet och att de här frågorna har ett allmänintresse vill vi gå djupare in på de här frågorna, säger Joakim Wallenklint.

Anna Sjöström
[email protected]