Nyheter

Myterna om energideklarationer

Det florerar en mängd myter om energideklarationerna. Boverket gjorde sitt bästa för att ta död på en del av dem under Energitinget på onsdagen.

Under det senaste året har närmare 100 000 energideklarationer lämnats in. Efter årsskiftet är det inte bara kommersiella fastighetsägare som måste göra energideklarationer. Numera gäller det även för småhusägare att kunna visa upp en energideklaration vid husförsäljningen. Det är inte populärt hos alla.

— Det finns såklart en del som försöker hitta kryphål för att slippa göra sina energideklaration och tar till alla möjliga förevändningar för att slippa, säger Veronica Eade på Boverket.

Dessutom florerar en rad påståenden kring energideklarationer som Veronica Eade närmast vill kalla myter, vilka Boverket försöker ta död på.

Några av dem är:

Den som struntar i sin energideklaration slipper böter

Fel. Kommunerna har uppmanats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att se generöst på försenade energideklarationer på grund de långa köerna till energicertifierarna.

— Kommunerna har valt att inte utöva någon tillsyn under den första tiden, men de börjar nu dra igång arbetet. Om en fastighetsägare avstår från att göra sin deklaration så kan det bli aktuellt med vite, säger Veronica Eade på Boverket

Köparen och säljaren kan avtala bort energideklarationen vid försäljning

Fel. Även om köpare och säljare skulle komma överens om att det inte behövs någon energideklaration vid husköpet så kvarstår kravet. Säljaren kan inte friskriva sig.

Alla fritidshus slipper energideklarationer

Fel. De flesta fritidshus slipper energideklarationer, men inte om det handlar om hus med fler än två bostäder i varje fastighet, vilket exempelvis kan finnas i större stugbyar.

Veronica Eade medger att det finns en viss osäkerhet bland kommunens tjänstemän om vad som gäller kring energideklarationer, vilket kan spä på mytbildningen.
— Kommunerna har inte heller full koll på alla undantag ännu, de håller fortfarande på att lära sig detta, säger hon