Nyheter

Nacka kommun häver kontrakt med Serneke

Nacka kommun river kontraktet med Serneke gällande en markentreprenad i Orminge. Foto: Getty Images

Nacka kommun avbryter samarbetet med Serneke i Orminge Centrum. Den huvudsakliga anledningen till beslutet är, enligt kommunen, att arbetet ännu inte påbörjats vilket medför förseningar. Serneke hänvisar till felaktig och ofullständig projektering från beställaren.

Nacka kommun meddelar via ett pressmeddelande att samarbetet med Serneke gällande utbyggnad i Orminge centrum avbryts.

Serneke Sverige AB fick i december 2021 i uppdrag av Nacka kommun att genomföra den fortsatta utbyggnaden i Orminge gällande vägar, vatten och avloppsledningar. Entreprenaden upphandlades som en utförandeentreprenad.

I avtalet var överenskommelsen att arbetena skulle vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast i september 2022. Serneke har trots avtalet ännu inte påbörjat arbetet, vilket medför en väsentlig försening av entreprenadens tidplan, enligt kommunen.

– Entreprenaden i Orminge har inte fungerat bra nog och vi har nått en punkt där vi bedömer att det är bäst att avbryta samarbetet. Att häva avtalet är det sista vi vill göra men vi har ansvar för Orminge och för skattebetalarnas pengar. Arbetet skulle ha kommit betydligt längre och det är inte möjligt för oss att samarbeta med en aktör som inte följer det vi har avtalat, säger Peter Skogberg, enhetschef Bygg och Anläggning, Nacka kommun. 

”Bristfällig projektering”

Nacka kommuns beslut kom som en överraskning för Serneke, eftersom man haft en dialog.

”Serneke har vid upprepade möten med Nacka kommun förklarat att entreprenaden inte är byggbar. Dessutom har Serneke i ett tjugotal underrättelser beskrivit flertalet av de problem som innebär att Serneke inte kan utföra entreprenadarbeten, samt efterfrågat att Nacka kommun måste återkomma med genomförbara tekniska lösningar”, skriver Serneke som ett svar på Nackas hävningsförklaring.

Enligt Serneke bottnar problemen i beställarens bristfälliga projektering, vilket även lett till att tidplan och TA-plan inte kunnat fastställas.

– Nacka kommun har inte lyckats med att göra en fackmässig projektering, vilket åligger dem. Detta innebär att arbeten inte kan utföras, att arbeten som behöver utföras saknas i projekteringen och att det även inverkar på möjligheten för oss att utföra arbetena enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter, säger Johan Live, presschef på Serneke.

Nacka kommunen bild är att handlingarna är byggbara samt framtagna för att kunna arbeta säkert.

– Alla underrättelser som Serneke har skickat till Nacka Kommun har besvarats med tillfredställande svar för att kunna påbörja entreprenaden. Av de frågorna som skickades där det faktiskt föranledde en tidsförlängning på grund av oklarheter har även detta godkänts, för att kunna påbörja arbetena i väntan på svar från projektör, säger Peter Skogberg.

Inleder ny upphandling

Nacka kommun kommer att gå ut i ny upphandling och leta efter en entreprenör.  

– Nu ska vi se till att utbyggnaden kommer vidare och vi kommer att gå ut i en ny upphandling för att hitta en aktör som precis som vi i Nacka kommun sätter kvalitet, transparens och samarbete i fokus. Vi kommer att inleda en ny upphandling under nästa vecka, men det här innebär att vi får räkna med ett antal månaders försening, säger Peter Skogberg till Byggvärlden.

Serneke anser inte att kommunen har rätt att häva kontraktet på de grunder de hänvisar till, och de kommer att kräva Nacka kommun på ersättning för den skada hävningen orsakat.

– I övrigt tycker vi det är beklagligt att Nacka kommun väljer denna lösning, inte minst för kommuninvånarna eftersom utvecklingen av Orminge riskerar att försenas, menar Johan Live.

Peter Skogberg anser dock att hävningen är korrekt, och uppger att kommunen kommer att kräva skadeståndsersättning.

Utbyggnaden av gator, gång- och cykelbanor, vatten och avloppsledningar och en ny central bussgata är en viktig del av utvecklingen av Orminge centrum och kopplad till utvecklingen av nya bostadsområden. Planen är att centrumet ska vara klart 2030, och då kommer det finnas nära 2 000 nya bostäder i centrum.