Nyheter

”Någon krasch kan vi inte prata om”

Anders Borg. Foto: Anna Sjöström

Anders Borg avslutade Fastighetsmässans första dag och det var fullsatt när han pratade om riskerna för allvarlig nedgång av bostadspriserna.
Han inledde med att lugna åhörarna.
–  Jag tycker att det är rätt tidpunkt nu att ta tempen på bostadsmarknaden och byggbranschen. Vi har en fastighetsmarknad som kommer att utvecklas sidled ett tag, men någon krasch kan vi inte prata om.

– Uppbromsningen på bostadsmarknaden gör att vi får lite mindre investeringar året, men eventuellt mer export, sa den före detta finansministern Anders Borg.

Han ser inga skäl för Riksbanken att höja räntan, mer än möjligtvis någon måttlig höjning. Situationen på bostadsmarknaden beror delvis på strukturella förändringar i svensk ekonomi – den stora urbaniseringen.

–  Det verkar inte finnas någon övre gräns. Storstadsregionerna ger en turboeffekt, både för den enskilda människan och samhällsekonomin. Inget talar för att urbaniseringstendensen ska mildras, det ser likadant ut i hela världen.

Vilka konsekvenser får den snabba urbaniseringen?
–  Vi har svårt att få fram byggprojekt i samma takt som städerna växer. Det är komplicerat att snabbt bygga ut storstäderna. Byggregleringen sätter många hinder och man måste väga rädslan för att förändra stadsbilden mot bostadsbristen. Jag kan beklaga att vi som regering inte gjorde mer för att lätta på regleringen som till exempel hindrar att man bygger högre hus.

Anders Borg tror heller inte att vi kommer att få se en dramatisk ändring av byggregleringen, eller hyresregleringen, som han menar gör att det blir för lite rörlighet på marknaden.

– Då är vi alltså kvar i en miljö där vi har ett fortsatt behov i vissa delar av Sverige och det innebär en fortsatt värdestegring på bostäder i storstadsområdena. Att generellt säga att vi är på väg mot en krasch och ett lågt byggande, det tror inte jag. Jag tror att det rimliga är att vara försiktig. Vi kanske ser en sättning som varar under något kvartal eller två. Sedan sidledes och sedan uppåt.

Moderator Anna-Karin S. Öjerskog frågade om nyproduktionen är för dyr och om det behövs internationell konkurrens för att sänka priserna.

–  Så är det nog, och i de flesta likartade länder. Det är för svag produktivitetsutveckling i byggbranschen och för svag konkurrens från utlandet. Det finns för många hinder för att utländska bolag ska komma in. Men det kan man inte skylla branschen för, det är inte de som sätter reglerna.

Borg menar att den låga inflationen och låga räntor ligger som en grund för en något avstannande, men stabil fastighets- och byggsektor. Dessutom ser han stora underliggandet trender som ger stöd för det.

–  Tittar vi på världsekonomin finns där en samlad global uppgång och en snabb tillväxt som troligtvis kommer att accelerera under året. Mycket av det ligger österut, i Kina. Kina bidrar starkt till den globala tillväxten, mer än USA och Europa tillsammans, sa han.

Även Europa kommer att ha ett starkt år. Här finns djupa strukturella problem, som hög arbetslöshet i vissa områden, men den samlade europeiska tillväxten blir stark, menar han.

Den starka tillväxten gör att han tycker att det är fascinerande att inflationen är låg.
–  Globaliseringen gör att vi har en enorm ökning av arbetsutbudet. Fler stiger in på arbetsmarknaden där de producerar, och konsumerar. Vi är faktiskt på väg att utrota global fattigdom.

Men ökningen av arbetskraft gör också att det blir enklare att flytta jobben, fler konkurrerar om produktionen och det gör att det blir svårt att höja lönerna i utvecklingsländerna.

Men det finns fler faktorer håller på att förändra arbetsmarknaden. Digitaliseringen, användning av robotar och en ökad automatisering gör att fler kommer att behöva omvandla sina jobb.
–  Fler människor måste vara beredda att röra på sig under sitt arbetsliv.

Den digitala konkurrensen pressar priserna och det är positivt för konsumenterna.
–  Vi har inlett ett strukturellt skifte i handeln som pågår i något decennium eller två. I framtiden ännu mer som sköts av robotar och automatisering. Det är en stor förskjutning som vi bara är i början av.

Bred globalisering och brett teknikskifte kommer att påverka oss under lång tid.
–  Under all tid som vi kan överblicka så kan vi räkna med att den globala arbetskraften växer och fler vill konkurrera, sa Anders Borg.

Sammanfattningsvis tror han att vi har ett ”hyggligt år” framför oss och digitaliseringen kommer att driva utvecklingen framåt.
–  Mina ord till er: Var försiktiga, men det finns fortfarande potential att utvecklas.