Nyheter

Näringsministern i möte om cementkrisen

Näringsminister Ibrahim Baylan är kallad till ett extra utskottsmöte under onsdagen och kommer sedan att träffa bygg- och anläggningsbranschen, som representeras av Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd. . Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Näringsminister Ibrahim Baylan deltar idag, onsdag, på ett möte i näringsutskottet för att svara på frågor om cementkrisen. Senare under dagen träffar han Byggföretagen för ett uppföljande möte.

– Nu måste vi få besked om vad regeringen gör parallellt för att förhindra ett byggstopp efter den 31 oktober, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. 

Idag sammanträder näringsutskottet, och näringsminister Ibrahim Baylan deltar för att svara på frågor under punkten ”Åtgärder för att säkra tillgången på cement”. En akut situation för svensk byggsektor har uppstått med anledning av att Mark- och miljööverdomstolen i en dom avvisat Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. 

Ministern kommer även att ha ett möte med Byggföretagen under onsdagen, en uppföljning av det  första mötet med näringsministern som ägde rum den 22 juli. På det mötet deltog även företrädare för Svensk Betong, Byggnads, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Svemin och Teknikföretagen. 

– Våra förväntningar inför mötet med näringsministern är höga. Nu vet vi vad Cementa har överklagat om när det gäller domen från Mark- och miljööverdomstolen. Nu måste vi få besked om vad regeringen gör parallellt för att förhindra ett byggstopp efter den 31 oktober. Har regeringen inte några besked vare sig om vad eller när, så kommer våra medlemsföretag att börja varsla under augusti, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Enligt en konsekvensanalys från Byggföretagen står Sverige inför ett omfattande byggstopp som följd av att Cementa, som står för 75 procent av all cement i Sverige, bara får tillverka cement till den 31 oktober. Redan i november kommer tre av fyra nya bostäder inte att kunna byggstartas. Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Mellan 200 000 och 400 000 jobb hotas. Samtidigt beräknas investeringsbortfallet till över 20 miljarder kronor, per månad, enligt analysen.