Nyheter

”Närmar oss slutet på problemfyllda norska projekt”

Thomas Carlsson, vd NCC. Foto: Joakim Kröger/NCC

De flesta av byggkoncernen NCC:s extra utmanande norska projekt närmar sig färdigställande. Det säger vd:n Tomas Carlsson till Nyhetsbyrån Direkt. 

Han säger också till nyhetsbyrån att NCC har möjlighet till aktieutdelning i samma nivå i år som i fjol.

NCC lade före öppning fram preliminära siffror för tredje kvartalet. Förlusten på rörelseresultatnivå var 1.108 miljoner kronor efter projektnedskrivningar på 1.565 miljoner kronor som tyngde resultatet.

De flesta av byggkoncernen NCC:s extra utmanande norska projekt närmar sig färdigställande. 

– Det rör sig huvudsakligen om projekt som är tagna under tidsperioden 2014 till 2016 och de är ganska långt gångna. Men det är klart att vi måste slutföra dem innan vi är av med dessa”, säger NCC:s vd Tomas Carlsson.

Den genomsnittliga färdigställandegraden i dessa projekt är 95 procent, så den är ”väldigt hög”, enligt vd. Han talar om att det sammantaget rör sig om ett tiotal norska anläggningsprojekt.

NCC:s rörelsemarginalmål om 4 procent rör sig fortsatt om ett koncernsnitt av entreprenad, industri och utveckling, påpekar han vidare.

Inom utvecklingsdelen NCC Property Development omvärderades vissa fastigheter, vilket medförde en negativ post om 0,4 miljarder kronor i det tredje kvartalet. Det handlar dock inte om att NCC håller på att kliva ur detta område utan koncernen tänker sig fortsatt att öka verksamheten.

– Omvärderingarna kommer från tre olika delar, säger vd:n.

En del är fastighetsomvärdering av kontorsfastighet i oljeberoende Stavanger, därutöver har NCC tagit beslut om att fokusera sin fastighetsutveckling till centralare delar av Helsingfors och därmed kommer att sälja mark i vissa kringområden till den finländska huvudstaden. Den tredje delen är att handelsfastigheter inte längre är i samma fokus, detta har medfört en omvärdering av ett antal handelsfastigheter och denna del rör framför allt Danmark, påpekar Tomas Carlsson.

Tomas Carlsson säger också till nyhetsbyrån Direkt att NCC har möjlighet till aktieutdelning i samma nivå i år som i fjol eftersom NCC har en ”stabil finansiell position” som är adekvat för den typ av verksamhet som bolaget bedriver.  

– Vi kommer att ha möjlighet att göra utdelning på samma nivå som förra året om styrelsen rekommenderar det och stämman så beslutar, resonerar han på fråga med påpekande om att han inte spekulerar i vad helårsresultatet blir utöver att han konstaterar att det tredje kvartalets resultat ”lär påverka helåret”.

Tomas Carlsson påpekar samtidigt att ”utdelning är en ägarfråga” och ett förslag som styrelsen kommer att ge till stämman först om cirka ett halvår. Men ”jag konstaterar att omvärderingarna vi gör har en väldigt begränsad påverkan på kassaflödet och jag konstaterar också att vi har en väldigt stabil finansiell position”, säger han vidare.


Malcolm Svensson Rothmaier

Nyhetsbyrån Direkt