Nyheter

Nästa steg för Norrköpings nya stadsdel

BRABO: Kvarteret Svanarna. Bild: ÅWL arkitekter

Under 2019 inleddes arbetet med att bygga den första etappen av Inre hamnen i Norrköping.  Nu inleds samråd om detaljplanen för etapp två, som innehåller fler än 2000 nya bostäder.

Inre hamnen är en helt ny stadsdel som växer fram i Norrköpings gamla hamnområde. Den nya förslaget till detaljplan för området ska göra det möjligt att använda marken till en attraktiv innerstadsbebyggelse istället för som nu till hamn och industriändamål.

Etapp 2 innehåller fler än 2000 nya bostäder med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Hälften av byggrätterna i etapp 2 ägs av olika privata fastighetsägare som tagit fram utformningsförslag.

Planförslaget innehåller också ny kontorsbebyggelse, parkeringshus, flera förskolor och delar av området innehåller konstprojekt som förstärker stadsdelens identitet och historia. Här finns också ett aktivitetsstråk för spel och utomhusaktiviteter.

Uppförandet av den första etappen är redan igång med byggandet av offentliga ytor och rening av marken vid den gamla gasverkstomten. De första husen planeras byggstarta under 2021.  

I slutet av 2021 beräknas detaljplanens andra etapp vinna laga kraft. Byggandet av etapp 2 kan efter det inledas under 2022.

–  Fram till år 2024 kommer kommunens markytor inom etapp 2 att behöva användas för gemensamma etableringar och logistiklösningar för att kunna bygga ut områdets kvartersmark. De byggrätter för runt 1000 bostäder som kommunen äger kommer därför att tilldelas först med start kring år 2024, säger projektledare Fredrik Wallin.

Utbyggnaden av hela Inre hamnen bedöms pågå under cirka 10 år. Byggandet sker parallellt med utbyggnaden av Ostlänken och skapandet av en ny centralstation i Norrköping. Den nya järnvägsstationen nås med några minuters promenad från Inre hamnen. 

Samrådstiden pågår mellan 2 mars och 14 april.