Nyheter

Nästa steg mot Culture Casbah

Bennets torg. Bild: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah i Malmö tar nu ytterligare ett steg mot förverkligande. 

 Fastighets AB Balder, Heimstaden AB, MKB Fastighets AB och Victoria Park AB bildat ett gemensamt bolag, Rosengård Fastighets AB, som ingått avtal om att från MKB Fastighets AB förvärva cirka 1 660 bostadslägenheter i Rosengård.

Det nybildade bolaget kommer nu att påbörja detaljplanearbetet syftande till att förverkliga Culture Casbah med cirka 200 nya bostäder och 30 kommersiella lokaler.

Det förvärvade beståndet har ett marknadsvärde uppgående till 1,1 miljarder kronor. De samarbetande bolagen kommer att äga 25 procent vardera av aktierna i Rosengård Fastighets AB.

Tillträde beräknas ske den 1 maj 2017 förutsatt att de villkor som affären är beroende av är uppfyllda. Affären är bland annat villkorad av prövning av Konkurrensverket, att Rosengård Fastighets AB kan skaffa finansiering för förvärvet samt att de samarbetande bolagens styrelser godkänner transaktionerna. Till styrelseordförande i det nya bolaget kommer MKB Fastighets AB:s VD att utses.

Culture Casbah är ett stadsutvecklingsprojekt med målet att utveckla och vitalisera området Rosengård till en trygg, eftertraktad och central del av Malmö. Som en del av projektet planeras ett 22 våningar högt torn. Tornet och övriga nya bostadshus avses innehålla tillsammans cirka 200 nya bostäder och 30 lokaler för affärsverksamhet.

Den danska arkitektfirman Lundgaard & Tranberg är skaparna bakom projektet som 2013 vann priset ”Best Futura Project” vid MIPIM mässan i Cannes.