Nyheter

Nätverka till toppjobb

Ny ung byggchef på jobbet? Hur ska du kunna leda byggnadsarbetare som började på företaget innan du ens var påtänkt? Byggvärlden frågade tre tunga chefer inom branschen. Här är proffsens bästa råd till unga oerfarna byggchefer.

Mats Johansson — vice vd Peab, med ansvar för strategi och verksamhetsutveckling

Planera”Mycket i chefsjobbet handlar om att lägga vikt på en bra planering och tänka framåt på ett smart och bra sätt.”

Delaktighet”Man ska alltid involvera sina medarbetare på olika sätt. Se till att alla känner sig delaktiga och att du på ett smidigt och enkelt talar om saker som du måste ta upp. Var tydlig.”

Fråga uppåt och nedåt”Man måste kunna kommunicera med arbetare och till andra chefer om allt. Var noga med att fråga både uppåt och nedåt. Lyssna hur ni ska kunna lösa olika problem.”

Utbildning”Ställ krav på en bra coaching. Det måste man ha som nybliven chef. Man måste kunna utveckla sig genom bra samtal. Det gäller även fortsatt utbildning inom företaget.”

Sitt inte tyst”När det känns rätt och när du känner dig färdig att gå vidare från ditt chefsjobb till något annat så säg till din chef. Sitt inte bara tyst utan utveckla dina tankar för honom eller henne.”

Helene Hasselskog — personaldirektör på JM

Förebilder”Välj arbetsgivare med stor omsorg. Man ska välja ett bolag där ledarskap står högt upp på agendan, som har erfarna och kompetenta ledare som kan agera förebilder.”

Lyssna”I det dagliga ledarskapet tror jag alltid att det är viktigt att vara skicklig på att lyssna på sina medarbetare, kunder, kollegor och chefer för att på så sätt bli en bättre beslutsfattare.”

Feedback”Man måste hela tiden träna på att ge feedback, och då framför allt en positiv feedback. Att ge positiv feedback är ett oerhört kraftfullt verktyg i ledarskapet.”

Var tydlig”Som chef kan man åstadkomma tydliga förändringar i beteenden genom att i sin kommunikation vara tydlig med vilka beteenden och prestationer man vill se mer av.”

Anders Danielsson — vice vd på Skanska

Prioritera ”Prioritera tid för personlig utveckling. Min erfarenhet är att det alltid finns massor att göra varje vecka, speciellt som nybliven chef. Det är många som vill ha del av din tid, här har man själv ett ansvar att se till att man skapar sig möjlighet till personlig utveckling.”

Balans i livet”Satsa fokuserat på jobbet när du är där och jobba inte lite jämt. Det är viktigt att du har tid när du helhjärtat kan ägna dig åt familj och vänner. Glöm inte heller det som i dag så populärt kallas för egen tid, om det innebär att träna, läsa en bok eller gå en runda på golfbanan spelar mindre roll. Det är inte den som lägger flest timmar på arbetet som blir mest framgångsrik.”

Ha roligt på jobbet”För att bli en framgångsrik chef måste du ha roligt i vardagen. När du har det så ökar prestationen, vilket gör att det är viktigt för den enskilda men även för företaget att se till att medarbetare hamnar på ett ställe där de trivs och utvecklas.”

Välj rätt”Välj en bra chef. Ett klassiskt råd som inte alltid är så lätt att påverka. Men när man står inför att byta arbetsuppgifter, avdelning eller till och med företag är det viktigt att leta efter en bra chef. För mig har det inneburit att jag har arbetat åt chefer som har sett till min utveckling och låtit mig ta eget ansvar, samtidigt som de har stöttat mig när jag har kommit till dem.”

Bygg nätverk”Om man är intresserad av en utvecklande karriär är det viktigt att tidigt börja bygga nätverk, både internt och externt. Här handlar det om att bygga upp ett förtroende för sig som person. När man väljer vilka nätverk, formella eller informella man ska delta i är det viktigt att inte bara låsa sig fast i dem som liknar en själv. För att växa behöver du ständigt nya influenser, där möten med människor med andra erfarenheter och bakgrunder får dig att växa.”