Nyheter

Nav mellan Sverige och Norge

– I dag är jobb i Norge ett attraktivt alternativ, och ingen nödlösning för svenskar. Och just nu är det full gas inom bygg och infrastruktur, säger Viktor Nord, vd för Sverige-Norge Personalförmedling.
Landet i väst efterfrågar bygg- och anläggningspersonal och svenskar är uppskattade kollegor. 

Viktor Nord har själv jobbat i Norge. Och det var när han jobbade för ett rekryteringsbolag i Oslo som han insåg att det fanns ett behov av ett företag som enbart riktade in sig på att hitta jobb i Norge för svenskar.
2007 startade han därför ett eget rekryteringsbolag, som senare utvecklades till en arbetsförmedling med fem anställda och kontor i Göteborg och Oslo.
Här matchar han ihop arbetssökande med norska företag. Det sker främst online, men även via rekryteringsträffar.
– Jag ser oss som ett nav mellan Sverige och Norge.

Mellan 20 och 25 procent av jobben som de förmedlar är inom bygg, anläggning och installation.
– Norge har ett stort behov av personal inom de branscherna. Det är allt från snickare, elektriker, montörer, ställningsbyggare och maskinförare till ingenjörer, projektledare och platschefer. Störst behov är det av ingenjörer och projektledare, säger Viktor Nord.

Oftast är det stora företag, som fått stora projekt, som söker personal med hjälp av förmedlingen.
– De är väldigt specifika i det de söker. Det är inte ovanligt att de kontaktar oss och vill ha 10-20 personer av en yrkesroll med start så snart som möjligt. När det kommer till ingenjörer och projektledare är man ofta ute i god tid innan tjänsten startar.

Hur länge man arbetar i Norge är olika. Det beror förstås på hur lång anställning man får och oftast stannar ingenjörer och chefer längre, enligt Viktor. Och en del blir kvar.
– Just nu råder byggboom i Norge, och den har hållit på sedan början av 2013. Gas- och oljebranschen går dåligt och då satsar staten på infrastruktur i stället. Det byggs väldigt mycket vägar, broar och järnvägar. Jag tror att byggandet kommer hålla i sig, och kanske till och med öka, under åtminstone de närmaste ett och ett halvt, till två åren, säger Viktor Nord.

Svenskar är uppskattad arbetskraft, menar han, och ibland till och med mer uppskattade än norrmännen.
– Svenskar har ett rykte om att jobba hårt och vara pålitliga. Jag tror att det stämmer till stor del att de som åker till ett annat land och jobbar blir mera motiverade och drivande, eftersom de har valt att ta steget.

Han fortsätter:
– Norrmännen har en skön inställning till svenskar, den är vänskaplig och skojig.
Han upplever att det skett en förändring i vilka som åker till Norge och jobbar.
– Förr var det många som åkte dit och arbetade med saker de inte hade någon tidigare erfarenhet av, det var personer som kanske hade svårt att få jobb i Sverige eller som ville dit och spara ihop pengar. Men enligt min erfarenhet är de som jobbar i Norge i dag i större utsträckning utbildade inom det de jobbar som, och fler har också högre utbildning. Förr var Norge lite av en ”nödlösning”, men i dag är Norge ett attraktivt alternativ till jobb i Sverige och för många är det ett bra sätt att få arbetserfarenhet.

Lönerna i Norge pratas det ofta om.
– Generellt sett ligger snittlönerna på mellan 50 – 55 procent högre än i Sverige.
I Sverige var genomsnittlönen, sett till alla yrken, 30 600 kronor år 2013, enligt SCB. I Norge var den 43 800 NOK, cirka 46 000 svenska kronor.

Att jämföra löner yrkesvis är lite svårare eftersom länderna gör lika indelning.
Dock är det få av de Viktor träffar som uppger lönen som en orsak till att man vill jobba i Norge.
– De flesta vill testa att jobba i ett annat land och uppleva något nytt. Personligen tror jag att lön och förmåner spelar roll, men det kanske man inte berättar i första hand.

Uppstår det några kulturkrockar?
– Ja en och annan, men inget allvarligt. I Norge värnar man mera om privatlivet och familjen och är inte så inriktade på att göra karriär som i Sverige. Norrmän är mera avslappnade till det mesta, det är verkligen ”gå på tur, aldrig sur”, som gäller, säger han och skrattar.
 – Där räcker många gånger med ett handslag, men i Sverige ska det vara påskrivna papper. Det i sin tur resulterar i att man blir mer produktiv. Sen är ju matkulturen annorlunda, där är det mera fokus på middagen.

Ser du några skillnader när det handlar om själva jobbet?
– I Norge tycker jag att man har flexiblare arbetstider och arbetsveckan är kortare. Sedan tycker jag även att det är mer fokus på hälsa, miljö och säkerhet i Norge och det märks väl i byggbranschen.

Några råd till den som funderar på att söka jobb i Norge?
– Gör dig synlig för mot arbetsmarknaden där och jag tror att många blir förvånade över hur eftertraktad man är som svensk. Se över alternativen och jämför med den svenska arbetsmarknaden och till sist – om du bestämt dig för att testa Norge så ta chansen när den dyker upp.

 

FAKTA: Vad krävs för att få jobba i Norge?
Nordiska medborgare kan bosätta sig och arbeta i Norge utan någon form av tillstånd.
Efter du bosatt dig i Norge och hittat ett arbete är det viktigt att du ordnar ett norskt skattekort, norskt personnummer, bankkonto, norskt telefonabonnemang och anmäla flytt till skattverket i Sverige.

Källa: Sverige-Norge Personalförmedling