Nyheter

NCC: Allt över 50 millar ska få grön offert

NCC ska alltid lämna ett grönt alternativ på alla anbud över 50 miljoner kronor. – Till årsskiftet ska det gälla för all vår verksamhet i Sverige. Vi tror att det är en bra affärsidé, säger Tomas Carlsson, vd på NCC Construction Sverige.

CDM- och JI står för Clean Development Mechanism och Joint Implementation. Det är två samarbetsmodeller inom ramarna för FNs klimatkonvention och Kyotoprotokollet.

Redan i april startar byggföretaget sin nya produktlansering. När lanseringen kommit upp i full skala ska alla anbud som överstiger 50 miljoner kronor innehålla ett grönt alternativ.

– Det betyder att NCC varje år kommer att lämna över 1 000 klimatneutrala sidoanbud med en tydlig miljöprofil, säger Tomas Carlsson.

Ska ni skapa byggbranschens motsvarighet till ekoprodukterna i mataffären?

– Jag har ingenting emot den beskrivningen. Med den här satsningen ger vi kunden en möjlighet att gå från ord till handling. Vi har också kämpat med att gå från symbolhandlingar till att verkligen påverka. Det hoppas vi kunna göra nu, säger han.

De gröna anbuden ska vara klimatneutrala och erbjuda kunderna ett klimatdeklarerat projekt med klimatkompensation. Klimatkompensationen uppnås genom stöd till CDM- och JI-projekt och genom egna initiativ.

Vad innebär de gröna anbuden mer specifikt?

– Det varierar beroende på vad det är för sorts projekt. Vid ett anläggningsbygge kan vi till exempel erbjuda grön asfalt.

Vad får er att hoppas på att kunderna ska välja mer miljöanpassade projekt?

– I grunden tror vi att vi kan göra affärer. Det finns en tydlig trend att man vill gå mot ett grönare samhälle.

Ingår i Kyotoprotokollet

CDM- och JI står för Clean Development Mechanism och Joint Implementation. Det är två samarbetsmodeller inom ramarna för FNs klimatkonvention och Kyotoprotokollet.