Nyheter

NCC återupptar arbetet med Förbifarten

Så här kommer trafikplats Häggvik att se ut när arbetet är klart. Bild: Trafikverket

NCC kommer inom kort att återuppta arbetet igen av trafikplats Häggvik inom projekt Förbifart Stockholm.
Projektet har varit på paus sedan i mitten av januari på grund av ofullständiga arbetshandlingar.

– Vi har under snart fem månaders tid arbetat tillsammans med Trafikverket för att identifiera och reda ut vilken information som saknats i arbetshandlingarna. Nu har vi kommit så pass långt i ett av områdena att det känns säkert att dra igång byggnationen här igen, säger Bertil Schmidt, projektansvarig på NCC Infrastructure, i ett pressmeddelande. 

Området som NCC i första hand kommer att fokusera på är arbetet för att göra den betongtunnel som kommer gå under E4:an, samt de bergschakter som hör samman med det momentet. Parallellt med detta, kommer Trafikverket att fortsätta projektera för resterande områden inom Häggvik-entreprenaden.

Det var i mitten av januari som NCC pausade arbetet på grund av att de arbetshandlingar som ligger till grund för bygget, och som Trafikverket är ansvariga för, var bristfälliga och saknade uppgifter för att driva arbetet vidare på ett säkert och korrekt sätt. Ofullständiga arbetshandlingar utgör en säkerhetsrisk för produktionspersonal och förbipasserande trafik. Det finns därutöver en risk för att fel byggs in, med efterföljande kostnader för att korrigera dessa vid ett senare tillfälle. NCC:s bedömning var att det skulle vara oansvarigt att fortsätta arbetet med de förutsättningarna.

– Det känns jättebra att vi snart kan vara igång igen. Det tar ett tag att återetablera oss och vi står också inför en stundande semesterperiod men vi avser att vara igång senast den 1 september, säger Bertil Schmidt.

– Vi har nu rett ut de oklarheter som funnits i befintligt kontrakt och enats om en väg framåt. Vi kan glädjas åt att NCC lämnat besked om att de nu planerar för att börja bygga igen. Som det ser ut i dag påverkar pausen inte öppnandet av E4 Förbifart Stockholm som är planerad till 2026, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm.

Trafikverket kan i nuläget inte bedöma eventuella kostnader för pausen. 

Fakta: Trafikplats Häggvik

NCC tilldelades etapp Häggvik av Trafikverket i maj 2016.

NCC:s arbeten i Häggvik är en av 15 större entreprenader i Förbifart Stockholm. 

I bygget ingår att projektera och bygga en ny trafikplats på E4 vid Häggvik norr om Stockholm. 

Bygget innefattar bland annat 2 betongtunnlar, 4 broar, ledningsarbeten, dagvattenhantering, stödmurar, brand- och bullerskydd.

Källa: Trafikverket