Nyheter

NCC bryter mot avtal – höjer lönen

Efter en segdragen lönekonflikt har NCC nu beslutat att betala ut högre lön till yrkesarbetare i västra Sverige.

Den nya lönen är högre än kollektivavtalet.

– Lönetvisten har gått så långt att den blivit ett arbetsmiljöproblem. Som arbetsgivare känner vi att vi måste agera, säger Per Kinell, avdelningschef NCC Construction i Göteborg.

Närmare ett års förhandlingar med fackförbundet Byggnads utan resultat har skapat oro hos NCC:s medarbetare i väst. Förhandlingen mellan NCC och Byggnads har framförallt handlat om lönesystemet, inte lönenivån. Byggnads vill ha ackord medan NCC velat hitta andra former.

Under den tiden har yrkesarbetarna fått en lägre lön än den lön som betalas ut när man mäter prestation. Utbetalningsnivån har legat på 165-170 kr/h.

– Våra medarbetare har påverkats negativt av situationen . Konflikten skapar oro, folk slutar och produktionen påverkas. Det här har blivit ett arbetsmiljöproblem och nu kan vi inte avvakta längre utan måste agera, säger Per Kinell, avdelningschef på NCC Construction Sweden.

En tillfällig lösning till dess att NCC och Byggnads kommit överens om en ny långsiktig lösning är att NCC har beslutat att betala ut högre lön till sina yrkesarbetare. Den nya lönen gäller cirka 150 medarbetare på cirka 15 projekt i Västsverige.  Den nya timlönen blir 198:19 kr/h vilket baseras på 2014 års snittlön efter prestation.

– Vi behöver ett system där ersättningar och kostnader är förutsägbara – för medarbetarna, för kunderna och för företaget. Man bygger ju upp en ekonomi, och när man inte får den lön man kalkylerat med blir det problem. Därför väljer vi att bryta mot kollektivavtalet och betala ut en högre lön än utbetalningsnivån.  Att man betalar bättre än avtalet brukar sällan vara ett bekymmer.

Lönen betalas ut 25 maj och motsvarar en månadsförtjänst på cirka 34 500 kronor.

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads, vill inte kommentera NCC:s agerande i dagsläget.

– Igår fick jag vetskap om att NCC tänker göra så här, men jag vill inte gå in i diskussioner nu. Jag vill avvakta den 25:e maj och se hur det verkligen blir.

Är det en bra lösning?

– Allt handlar ju om ifall vi ska följa eller inte följa ingångna avtal.  

Från Sveriges Byggindustrier beklagar man, men förstår samtidigt, att NCC bryter mot kollektivavtalet. 

– Förhoppningsvis har fackföreningen förståelse för det inträffade och tar sin del av ansvaret. Annars inträffar en tämligen unik situation att ett fackförbund anser sig ha anledning att hindra arbetsgivaren från att ta ansvar för sina medarbetares arbetsmiljö. Det kan i så fall inte heller tillhöra vanligheterna att ett fackförbund bestämmer sig för att agera för att hindra arbetsgivaren från att betala ut högre lön, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.