Nyheter

NCC bygger 374 hyreslägenheter i Linköping

NCC har fått i uppdrag av Fastighets AB L E Lundberg att bygga 374 nya hyresrätter i området Södra Ekkällan i Linköping. 

Ordervärdet uppgår till 515 MSEK.

– Det känns väldigt positivt att vi att redan tidigt i planeringen fått möjligheten att vara med i den slutgiltiga utformningen av det nya projektet inom Södra Ekkällan och nu även bygga på det markområde som vi tidigare sålt till dem, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building i Sverige, i ett pressmeddelande.

Lägenheterna, som kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver, fördelar sig i två kvarter där varje gård omsluter en innergård med underliggande garage. Husen kommer att till största delen bestå av puts och tegel och byggas som i lamellhus 4-10 våningar.

Byggstart är planerad till hösten 2016 förutsatt att detaljplan och bygglov vunnit laga kraft. Färdigställande och inflyttning sker etappvis och det sista huset beräknas vara färdigt för inflyttning i slutet av 2019.