Nyheter

NCC bygger broar i Mjölby

Tågtrafiken genom Mjölby ska bli punktligare genom att två nya järnvägsbroar för dubbelspår byggs över Svartån och Vetagatan.

NCC har fått i uppdrag att bygga de nya järnvägsbroarna, där den ena av dem ska byggas upp bredvid den befintliga. En vecka kommer byggföretaget att ha på sig att lyfta bort spåren, riva den gamla järnvägsbron, skjuta den färdigbyggda bron på plats och lägga tillbaka spåren.

— Den nya järnvägsbron över Vetagatan bygger vi bredvid den gamla, men när den gamla rivits knuffar vi den nya bron på plats. Vi flyttar alltså bron cirka 20 meter i sidled med hjälp av domkrafter. Det sker när tågtrafiken stängs av under några veckor sommaren 2009, säger Gunnar Wall, entreprenadchef på NCC.

Arbetet har redan inletts och beräknas vara klart i december 2009. Banverket är uppdragsgivare och ordern är värd 23 miljoner kronor.