Nyheter

NCC bygger ny depå åt SL

NCC har fått i uppdrag att bygga en ny multihall för SL:s servicefordon i Stockholm. Ordern uppgår till 284 miljoner kronor.

Den nya multihallen är till för SL:s servicefordon för banunderhåll av tunnelbanenätet.

Projektet omfattar en ny depåhall för underhållsvagnar. Hallen, som blir på 17 000 kvadratmeter, kommer innehålla lagerdel, plats för fordonsuppställning och fordonsverkstad.

Den nya hallen lokaliseras till Hammarbydepån och nuvarande verksamhet flyttas från Slakthusområdet.

I uppdraget ingår även att dra spår fram till och in i nya hallen samt signalsystem.

Arbetena beräknas starta i april och i september 2015 ska depån stå färdig.