Byggprojekt

NCC bygger nytt kontor åt försvaret

förläggningsbyggnad på P 7
Tidigare har NCC byggt en förläggningsbyggnad på P 7. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

NCC ska bygga en ny kontorsbyggnad till Försvarsmakten på Södra skånska regementet, P 7, i Revingehed i Lunds kommun. Affären är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 80 miljoner kronor.

– Planerna för en ny kontorsbyggnad har pågått under en tid och vi ser fram emot att nu komma igång med det här projektet som innebär ytterligare ett steg i Fortifikationsverkets pågående arbete med att stötta Försvarsmaktens tillväxt och därmed ökade behov av infrastruktur, säger Fortifikationsverkets projektledare Ann Danielsson.

NCC har nyligen färdigställt en ny förläggningsbyggnad på P 7 åt samma kund. Det nya uppdraget gäller bygge av ett kontorshus om cirka 3 650 kvadratmeter. Kontorshuset kommer att bli arbetsplats för 110 personer. Utöver kontorsplatser kommer det bland annat att bli lokaler för möten och utbildning. Byggnaden kommer även innehålla verksamhetsanpassade lokaler för tvätt och förvaring.

Planering och projektering av uppdraget påbörjas omedelbart och beräknad byggstart är september 2022.

– Vi har precis avslutat nybyggnation av förläggningsbyggnader inne på P7 i Revingehed och ser fram emot att fortsätta samarbetet. Vi tar med oss värdefull erfarenhet och kunskap från tidigare gemensamma projekt. Nu fortsätter vi att bygga moderna och ändamålsenliga lokaler till landets värnpliktiga och befäl, säger Karin Forsvall, affärschef NCC Building Sweden.

Affären uppgår till cirka 80 miljoner kronor och orderregistrerades i andra kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.

logo
Anna Sjöström