Nyheter

NCC bygger om alla <br></br> hus i Annehem

Fasaderna på samtliga de 175 husen som NCC byggt på Annehem i Lund ska rivas och byggas om. Oavsett hur små skadorna är vill byggföretaget bygga luftspalt på de nu enstegstätade fasaderna.

— Vi har undersökt alla 175 husen. Det är fel i alla, men av olika grad. Nu har vi kommit fram till att vi ska plocka ner fasaderna på samtliga och återställa dem med en luftad version. En icke enstegstätad variant, säger Ulrika Lindmark, regionchef på NCC Boende Syd.

Ett skäl till beslutet att bygga om samtliga hus är att NCC vill få överblick på hur illa skadade fasaderna faktiskt är. Grundligare undersökningar som sker genom att fasaderna öppnas har bara kunnat genomföras i de hus som byggföretaget köpt tillbaka. Ett annat skäl till den mer omfattande satsningen är att företaget vill säkerställa att fasaderna byggs med säkra metoder.

— Vi slutade bygga med enstegstätning i mitten av hösten. Inte för att metoden inte fungerar i teorin, där det är helt rätt byggt fungerar den. Men den är känslig för detaljutförandet.

Har ni kommit fram till att fuktskadorna beror på byggslarv?
— Jag vill inte kalla det slarv, det är flera olika orsaker till skadorna. Vi har haft fönster som läckt i några fall, läckor in genom takfotsventilation och liknande problem vid detaljer i fasaderna.

Ulrika Lindmark säger att en viktig lärdom till kommande nyproduktioner är att ta hänsyn till väderförhållandena i större utsträckning.
— I Annehem är det extremt väderutsatt, mitt på en åker där det regnar horisontellt när det väl är dåligt väder. Då läcker det in genom till exempel ventiler vid takfötter.

Ombyggnaden av husen i Annehem kommer att påbörjas efter sommaren och beräknas bli klar först i slutet av 2010.

— Vi tror det kommer att ta ungefär sex veckor per hus. Familjerna kan inte bo kvar under byggtiden eftersom vi vill sätta upp tält över husen, så vi inte riskerar att bygga in fukt i fasaderna. Vi kommer att ordna med evakueringsboende eller kompensera familjerna som vill ordna något eget ekonomiskt.

NCC har nu påbörjat individuella möten med husägarna för att se vilka behov som finns av boende och kompensation.

— Vi ordnar allt de behöver, städning, flytt, ändringar av larm och försäkringar… Vi vill hitta lösningar på varje familjs individuella behov, säger Ulrika Lindmark.

Hur mycket ombyggnaderna kommer att kosta NCC vill hon inte avslöja, mer än att kostnaderna finns med i budgeten för 2007.