Byggprojekt

NCC bygger om Migrationsverkets lokaler

Flygbild över migrationsverkets byggnader
NCC bygger om Migrationsverkets lokaler i Flen. Foto: Migrationsverket

NCC ska på uppdrag av Postamentet AB bygga om Migrationsverkets lokaler i Flen. Lokalerna ska byggas om från administrativa lokaler till förvarsverksamhet. Affären är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 140 miljoner kronor.

Migrationsverkets lokaler i Flen består av sju byggnader som till största delen används för administrativ verksamhet. Ombyggnationen till förvarsverksamhet omfattar både exteriöra och interiöra arbeten som nya tak och fönster, utrymningsvägar, tillbyggnad av matsal, ny planlösning, invändig nybyggnadsstandard samt nya installationssystem. Utomhus byggs rastgårdar och perimeterskydd, nya vägar, reservkraftsanläggning och carport för tjänstefordon.

­– Att renovera i stället för att bygga nytt är ett led i den utveckling vi ser i samhället. Så efter en tids förberedande arbete med planering i projektet känns det fantastiskt att tillsammans med NCC komma i gång med renoveringen av dessa befintliga lokaler, säger Andreas Hamrin, projektledare för Postamentet.

Totalt kommer ombyggnationen generera 70 nya förvarsplatser i Flen. Förvarsverksamhet används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig för att kunna genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning. Förvar är ett låst boende som Migrationsverket ansvarar för.

Affären har ett ordervärde på cirka 140 miljoner kronor som orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under andra kvartalet 2024.
Projektet startar omgående och beräknas vara klart under tredje kvartalet 2025.

logo
Anna Sjöström