Nyheter

NCC bygger resecentrum

Bygget av resecentrumet i Umeå ställer höga krav på säkerheten eftersom arbetet sker över järnvägen. NCC har fått i uppdrag att bygga.

När det nya resecentrumet vid Öbacka strand i Umeå står klart ska resenärerna kunna gå mellan spåren och vänta på tåg inomhus. Den nya byggnaden ska bli 3 000 kvadratmeter stor, ha glasfasad och en stomme av betong, stål och limträ. Yttertaket ska förses med mossa.

— Byggnaden kommer att bli ett fint smycke i stadsbilden, och vi är glada över att få bygga den. En av utmaningarna för oss är att arbetet ska bedrivas över järnvägen med höga säkerhetskrav som följd. En annan del i säkerhetsarbetet är att få till en fungerande trafiklösning vid tunnelbygget, säger NCC:s affärschef Benny Selberg.

Byggstart väntas ske i juni och sommaren 2010 ska resecentrumet stå klart. Infrastruktur i Umeå AB är uppdragsgivare och NCC:s kontrakt är värt 135 miljoner kronor.