Nyheter

NCC bygger Trafikplats Tingstad

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Trafikplats Tingstad i centrala Göteborg, avseende väg och broar som ingår som en del i Marieholmsförbindelsen.
Ordern är värd 633 MSEK.

Trafikplats Tingstad är ett av fyra delprojekt i Marieholmsförbindelsen, en ny förbindelse under Göta älv. NCC bygger både väg och broar i projektet, som ska stå klart i juni 2020.

Området är tungt trafikerat med 80 000 bilar som passerar varje dygn.
I ett pressmeddelande säger Nils Bjelm, chef för segment anläggning på affärsområdet NCC Construction Sweden:
– En stor utmaning i projeketet är att E6:an går rakt igenom byggområdet. Trafiken kommer bland annat att ledas om på provisoriska vägar under byggtiden. Vi lägger här bland annat stort fokus på bullerdämpande åtgärder och vår ambition är att minimera störningar för närboende.

Sammanlagt läggs cirka 35 000 ton asfalt i projektet.
Den tillverkas vid Kärraverket som är ett av NCC: s miljöanpassade asfaltverk, där användningen av fossila bränslen minimerats och bytts ut mot träpellets, NCC Green fuel.

Asfalten från den befintliga E6 kommer återvinnas och ingå i den nya beläggningen och i andra närliggande projekt.

Projektet är en totalentreprenad och sysselsätter upp till 50 personer. Projektet startar i januari 2015 och beräknas vara avslutat 30 juni 2020. Ordern registreras i det första kvartalet 2015 i affärsområdet NCC Construction Sweden.