Nyheter

NCC bygger trähus i Örebro

NCC bygger trähus åt Örebrobostäder. Foto: Arkitektbyrån Projekt Engagemang.

NCC ska på uppdrag av Örebrobostäder bygga cirka 70 hyresrätter och en förskola med tio avdelningar i Örebro. 

Projektet som består av tre huskroppar kommer att byggas helt i trä. Ordervärdet uppgår till 212 MSEK.

NCC ska bygga en förskola med tio avdelningar som kommer att ligga i bottenplan. Förskolan kommer att vara cirka 2 000 kvadratmeter stor och rymma 180 barn. Ovanför förskolan byggs cirka 70 hyresrätter fördelade i tre huskroppar med vardera sex våningar. Lägenheterna kommer att ha två till fyra rum och kök.

Förskolan i bottenplan byggs i betong och ovanpå placeras tre hus där stomme, väggar och våningsplan består av trä. Byggsystemet består av massivt korslimmat trä som ger en stabil konstruktion. 

– Det här projektet är en totalentreprenad i samverkan. Genom detta kan vi på ett smidigt sätt lösa uppdraget i en öppen dialog och löpande fatta gemensamma beslut, mellan oss och vår beställare. Det ger ett bra slutresultat, säger Robert Davidsson, produktionschef på NCC i Örebro, i ett pressmeddelande.

Markbearbetningen har inletts och grundläggning av betongplattan startar vecka 21. Resning av stomme startar under hösten. Inflyttning sker under första delen av 2020.

Ordervärdet om 212 MSEK registrerades i andra kvartalet 2018 i affärsområde NCC Building.