Nyheter

NCC bygger ut Göteborgs hamn

NCC fortsätter att utveckla Göteborgs Hamn. Foto: Roger Lundsten / BLR-Fotograferna

Göteborg toppar stadigt listan över Sveriges bästa logistikläge och det är mycket tack vare Göteborgs Hamn, som är Nordens största hamn. NCC äger ett stort markområde i direkt anslutning till Göteborgs Hamn där man planerar för nya lager- och logistiklokaler.

Tio minuter från centrala Göteborg och i direkt anslutning till Göteborgs Hamn planerar NCC för nya lager- och logistiklokaler.
– Vi kan bygga skräddarsydda logistikanläggningar på upp till 30 000 kvadratmeter, där minsta yta är cirka 3 000 kvadratmeter. Vi för diskussioner med ett antal intressenter och ambitionen är att kunna starta nästa bygge under året, säger Maria Björsander, kundansvarig uthyrning region Väst, NCC Property Development.

Det tar cirka 8-12 månader från tecknat avtal att uppföra en anläggning och det är mycket som talar för nyproduktion, enligt Maria Björsander.
– Du får en helt annan lokal som är ny och fräsch, med moderna lösningar, högt i tak, relevant pelarindelning och bra antal portar. Prisnivån blir inte dyrare med nyproduktion. Energianvändningen är lägre och inomhusmiljön är bättre, vilket ger ett stort mervärde.

När det gäller etablering av logistiklokaler tittar kunden ofta över regionsgränserna.
– Jag försöker alltid att hitta den bästa lösningen för kunden. Det handlar också om lokaler som stödjer just deras behov. Ett industriinriktat företag ställer höga krav på bärigheten i golvet. Bärigheten på två av de tre tomter som NCC har kan bli upp till fem ton tack vare att vi bygger direkt på berg.

NCC miljöcertifierar alla projekt enligt Breeam, som tar ett helhetsgrepp kring byggnaden och dess omgivning. Målet är en så låg miljöpåverkan som möjligt under byggnadens hela livslängd.
Området kommer att certifieras på nivån Very Good.

Läget är förstås den största fördelen med Göteborgs Hamn, som är den enda hamnen i Sverige som tar emot världens största containerfartyg.
– Har du hamnanknuten verksamhet är det absolut bästa läget. Det är väldigt kostnadseffektivt att slippa frakta godset och närmare än så här kommer man inte. Ett stenkast härifrån finns också en kombiterminal för järnvägstrafik, så området är väldigt lättillgängligt med både båt, järnväg och bil. Det går lätt att komma ut till större billeder i alla väderstreck.

Logistikområdet vid hamnens nya huvudentré i Arendal har också bra skyltläge ut mot väg 155. Kollektivtrafiken är väl utbyggd i området, mycket tack vare Volvo som inte finns långt härifrån.
– För den som önskar kontorslokaler i anslutning kan man erbjuda fina lösningar. Vi har börjat tänka lite nytt och kan till exempel erbjuda gröna terrasser på taket, säger Maria Björsander.
NCC har också 100 000 kvadratmeter obebyggd mark i området intill för fortsatt utveckling.