Nyheter

NCC bygger ut Södersjukhuset

NCC har fått i uppdrag av Locum att bygga ut Södersjukhuset i Stockholm med en ny byggnad för behandlingar och en för drift och underhåll.
Ordern är värd cirka 1 Mdr SEK och registreras i tre steg.

Stockholm växer och behovet av nya akutmottagningar, operationssalar och vårdplatser ökar.
– Med tillbyggnaderna förbereder vi Södersjukhuset för samhällets ökande behov av operationskapacitet, akutmottagning och fler vårdplatser, säger Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Construction Sweden, i ett pressmeddelande.

Locum har även som ambition att de nya byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket är den högsta klassificeringen inom Miljöbyggnad.

I NCC:s uppdrag ingår två byggnader.
Den ena byggnaden ska inrymma nya operationssalar, sterilcentral, obduktion och en ny stor akutmottagning.
I den andra kommer sjukhusets driftsfunktioner som till exempel sopcentral, godsmottagning och reservkraft att finnas.
Projektet kommer sysselsätta närmare 400 personer.

De nya sjukhusbyggnaderna beräknas vara klara vid årsskiftet 2018/2019.
När akutmottagningen öppnar 2019 blir det Sveriges största i sitt slag.
– Stockholmsregionen växer så det knakar och den nya akutmottagningen är en viktig del i framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län, där alla invånare ska veta att de får rätt vård i tid, säger Paul Lindquist, styrelseordförande Locum.

NCC och Locum driver projektet i samverkan där de första stegen blir att projektera, planera och kostnadskalkylera inför produktionsstart. Entreprenaden är uppdelad i tre delprojekt som avropas i takt med att projektet fortskrider. Det första delprojektet orderregistreras under det 3:e kvartalet 2015 i affärsområdet NCC Construction Sweden. Det två resterande delprojekten förväntas orderregistreras under 2016.